Vývoj uhorského vojenstva v 11. až 13. storočí

87

V piatok 2.6.2023 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici konala historická odborná prednáška s názvom Vývoj uhorského vojenstva v 11. až 13. storočí. Prednášajúcim bol historik Mgr. Dávid Gregora, ktorý je zároveň vedúcim spolku oživenej histórie SOH Milites Nobiles. O 17.00 hod sa v múzeu zišlo okolo 30 návštevníkov, dospelých i detí, z blízkeho i ďalekého okolia Považskej Bystrice, aby si vypočuli množstvo nových, zaujímavých poznatkov o dejinách vojenstva z obdobia prvopočiatkov Uhorského kráľovstva. Počas celej prednášky, ale i po nej, prebiehala čulá diskusia, v rámci ktorej sa návštevníci pýtali množstvo otázok, čo bolo znakom toho, že ich téma veľmi zaujala.

Obsah výkladu bol pestrý a pútavý. Prednášajúci hovoril o vývoji vojenstva v období príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny, ich asimilácii so Slovanmi a aký mala táto asimilácia vplyv na vojenstvo jedného i druhého národa. Reč bola i o maďarskom bojovom systéme. Ďalej sa návštevníci mohli dozvedieť, ako vyzeralo vojenstvo v období formovania Uhorského kráľovstva až do približne 13. – 14. storočia, teda v časoch, keď v Uhorsku vládol rod Arpádovcov. Detailnejšie sa historik venoval problematike súdobých peších bojovníkov i obrnených jazdcov. Podrobne rozobral ich výstroj, výzbroj, vzhľad, porozprával o spôsobe ich života, ako rozoznáme bohatého od nemajetného bojovníka a akým spôsobom sa dokázali odlíšiť jednotlivé vojská v zmätku bojových polí. Keďže neoddeliteľnou súčasťou jazdca je jeho kôň, Mgr. Gregora sa rozhovoril aj o rôznych typoch bojových koní a ich chove. V rámci prednášky vyvrátil aj romantické predstavy zobrazovania stredovekých bojovníkov a vysvetlil zúčastneným, že občas sa na freskách, či dobových vyobrazeniach nenachádza autentický obraz rytiera / bojovníka, ale mierne upravený autorom podľa jeho romantických predstáv. Samostatnú tému tvorili zaujímavosti o materiáloch, z ktorých sa vyrábali vtedajšie zbrane a súčasti výstroje či už pre pešiaka, jazdca, alebo jeho koňa. Návštevníci sa v konečnom dôsledku naučili množstvo faktov o uhorskej stredovekej pechote, jazde a aj lukostreľbe.

Mgr. Gregora so sebou okrem bohatých vedomostí priniesol na ukážku aj menší arzenál studených zbraní (meče, sekeru, palcát) a súčasti ochrannej výstroje stredovekého uhorského bojovníka, ako napríklad dva rôzne typy heliem. Návštevníci si tak mohli aj fyzicky pozrieť a ohmatať predmety, o ktorých dovtedy len počuli.

Dominika Kukučová