Púchovčanky úspešné na XXIX. ročníku recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

105

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s mestom Trstená sa 8. októbra 2021 konal XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA TRSTENÁ.

Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia pre pandémiu COVID-19, Dilongova Trstená a jej XXIX. ročník sa presunul do ONLINE PRIESTORU. No nie tak celkom. Organizátori, pozvaní hostia i porotcovia sa stretli v meste Trstená v Kultúrnom dome a vo vyhradených miestnostiach, za podpory technických tímov s pripojením cez Teams predniesli prihlásení recitátori svoj prednes online.

V úvode všetkých privítala pani primátorka Magdaléna Zmarzláková a úvodným slovom všetkých povzbudil aj páter Peter. Celý program moderovala moderátorka Daniela Paľová. Program, ktorý si prítomný diváci (hostia a porotcovia) pozreli naživo streamovala spoločnosť Media4you cez YouTube kanál aj do škôl a domácností recitátorov. V programe sa predstavili Členovia Fats Jazz Bandu, profesionálni špičkoví slovenskí hudobníci a speváci, ktorí pôsobia v popredných orchestroch. Zaspievali zhudobnené verše básnikov Rudolfa Dilonga a P.O. Hviezdoslava.

Do jednotlivých kategórií sa tento ročník prihlásilo 27 súťažiach. Úspech dosiahli dve žiačky z Púchova. I. kategóriu (poézia/próza: žiaci 5. a 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií) vyhrala Aneta Horváthová z CZŠ s MŠ sv. Margity Púchov. III. kategóriu (poézia/próza: študenti stredných škôl, 5. až 8. roč. osemročných gymnázií) vyhrala Púchovčanka Barbora Jurovčíková, t. č. študentka Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín. CENY A DIPLOMY podľa umiestnení súťažiacich v každej kategórii boli poslané na adresu školy, prípadne u dospelých na domovskú adresu.

Blahoželáme víťazom!

Zdroj: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená