Začiatok júna plný akcií v Cirkevnej základnej škole sv. Margity

358

Aj v posledný mesiac školského roka čakalo na našich žiakov viacero akcií.

Športový deň

Hneď prvý júnový deň, a zároveň Medzinárodný deň detí, sme odštartovali športovými hrami. Žiaci druhého stupňa mali možnosť vyskúšať si svoju pohybovú zdatnosť. Tímy piateho až deviateho ročníka si svoje sily zmerali v piatich disciplínach – v štafetovom behu, v streľbe na futbalovú a florbalovú bránku, v hode do basketbalového koša a v skákaní cez švihadlo. Žiaci si športové disciplíny naplno užili a vložili do nich všetky svoje sily, vďaka čomu sme videli krásne výkony. Najlepšie sa darilo žiakom siedmeho ročníka, ktorým sa podarilo získať najvyšší počet bodov za disciplíny. Za svoj výkon si odniesli víťazný kompótový pohár.

Divadelné predstavenie Zlatá rybka

Po telesnej námahe si žiaci, teraz už všetkých ročníkov, oddýchli pri zábavnom i poučnom divadelnom predstavení Zlatá rybka. Z Banskej Bystrice nám ho prišli zahrať herci z divadla Clipperton. Vtipné dialógy, veselé pesničky, dômyselné kulisy a pekné kostýmy niesli v sebe veľmi dôležitú myšlienku – láska a priateľstvo sú oveľa dôležitejšie než bohatstvo. O tom sme sa presvedčili spoločne s rybárom Santiagom a jeho chamtivou ženou.

Výlet ocenených žiakov

Ďalšie divadelné muzikálové predstavenie, a tentoraz priamo v Divadle Karola Spišáka v Nitre, si mohli pozrieť naši najúspešnejší žiaci v utorok 6. júna. Zúčastnili sa poznávacieho výletu, kde navštívili okrem mesta Nitra aj historickú knižnicu v kaštieli v Oponiciach.

Environmentálne podujatie

Združenie BIOMASA zorganizovalo dňa 8.6.2017 v Parku Drienová neďaleko Rajca podujatie ,,Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie“. Z našej školy sa tohto podujatia zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka spolu s triednymi učiteľkami.

Žiaci boli po príchode do areálu rozdelení do skupín podľa tried, dostali jednotné tričká s logom združenia a po úvodných inštrukciách postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami. Na každom stanovisku ich čakala iná aktivita. Mali možnosť vyskúšať si silu vetra, elektrickú vodivosť ovocia a zeleniny, spotrebu bežne používaných elektrických spotrebičov, využitie odpadovej biomasy v praxi vo forme biopalív, využitie solárnej energie, taktiež spoznali prínosy chovania včiel a iných domácich zvierat Slovenska, pestovanie rôznych plodín a ovocia, atď. Účastníci podujatia mali zabezpečenú desiatu aj obed z priamych produktov tejto biofarmy (koláče, guláš, chlieb).

Deťom bola kreatívnou a inovatívnou formou vysvetlená téma obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež mali možnosť vidieť a vyskúšať si na vlastnej koži zákonitosti prírody a z podujatia odchádzali plní nadšenia, energie a dúfame, že aj nových vedomostí. Veľké poďakovanie patrí nášmu p. dekanovi Mons. Mgr. Michalovi Kebluškovi, ktorý pre deti zabezpečil prepravu na toto podujatie.

Mgr. Katarína Huťová, Mgr. Veronika Hološková