CVČ Včielka odprezentovalo svoju krúžkovú činnosť

374

V piatok 9. júna púchovské Centrum voľného času Včielka ukončovalo svoju krúžkovú činnosť v  končiacom školskom roku. Deti z takmer stovky záujmových skupín sa zhromaždili vo viacúčelovej športovej hale sTC a predviedli čo všetko sa na krúžkoch počas školského roka naučili.

V sprievode svojich vedúcich z jednotlivých krúžkov si spoločne prichystali pre divákov rozsiahly, trojhodinový program, ktorý mal 40 bodov. Hneď na úvod zhodnotila školský rok riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýčková. Ďalej privítala hostí, ktorými boli predovšetkým rodičia vystupujúcich detí. Rodičov a deti pozdravil aj primátor mesta Rastislav Henek. Riaditeľka CVČ spolu so študentmi, ktorí navštevujú hru na gitare, odštartovali piesňou jednotlivé krúžkové prezentácie.

Podujatie s názvom „Včielka vás baví“, ako už samotný názov hovorí, bolo v prvom rade o zábave. Prezentácie krúžkov napríklad z gymnastiky, spevu alebo tanca obsahovali množstvo detského talentu a nespočetné kvantum oddretých hodín tvrdej driny a prípravy. Včielky z centra na sebe počas celého školského roka neustále pracujú a zdokonaľujú sa v recitovaní, tancovaní, spievaní, či v hre na rôzne hudobné nástroje. Divákom predviedli všetky získané zručnosti, ktoré sa naučili počas zaujímavých hodín pod dohľadom vyučujúcich. Rodičia z ratolestí nespustili oči a v hľadisku bola vidieť nejedna pyšná tvár.

CVČ Včielka chystá pre deti veľa lákavého, aj na budúci školský rok. Ak by vaše dieťa malo záujem a chcelo navštevovať niektorú z krúžkových činností, zápis sa uskutoční tradične v septembri.

Text: Barbora Krchňavá, foto: Slavomír Flimmel