Záriečie – Horné Saliby – Stará Halič

288

16. júl 2022 bol pre MO Matice slovenskej v Záriečí významným dňom. Niektorí jej členovia a priaznivci boli pozvaní OZ Apovka Mamovka Horné Saliby na slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci s OZ VPRED zo Starej Haliče pri Lučenci. Stalo sa tak pri 30. výročí Ústavy SR a zapálení Vatry zvrchovanosti.

Ráno sme sa vydali autami do Horných Salíb a odtiaľ autobusom do Haliče. V autobuse sa okrem nás viezlo aj veľa ľudí z Horných Salíb. Cestou sme sa zastavili v dedinke Horné Príbelce, kde určitú dobu pôsobil slovenský spisovateľ a buditeľ Janko Kráľ. Na dome, kde býval visí pamätná tabuľa. V tejto dedinke je aj historická Kráľova zvonička a tiež prírodná pamiatka – pieskovcová baňa.

Po príchode do Starej Haliče si nás uctili výborným gulášom, koláčmi a iným občerstvením. Súčasťou programu bola prehliadka bývalého zámku, ktorý dnes slúži ako hotel. Je to nádherné miesto na kopci nad Starou Haličou. Nový majiteľ túto stavbu zrekonštruoval, no ponechal všetky pôvodné historické monumenty.

Hlavný program prebiehal na miestom ihrisku. Najskôr vystúpila Nebeská muzika z Terchovej, potom sprievodné akcie napr. imitácia herca Jozefa Krónera, humorná divadelná scénka “Vyzlečte sa prosím”, stretnutie rodákov, vyhlásenie osobností Starej Haliče. Po nich prebehlo podpísanie zmluvy medzi OZ Apovka Mamovka a OZ Stará Halič VPRED. Je to vlastne zmluva o spolupráci medzi západným a stredným Slovenskom. Vatra zvrchovanosti nemohla byť zapálená z dôvodu protipožiarnych opatrení. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie členov MO MS zo Záriečia, z ktorých niektorí sú zároveň aj členmi folklórnej skupiny Záriečanka. Zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí, pieseň Slovensko moje, otčina moja a ďalšie 4 piesne z Púchovskej doliny. Na úplný záver vystúpilo dievčenské kvarteto Hájiček z Mestečka s nádhernými helekačkami a inými piesňami z Púchovskej doliny. Na harmonike ich sprevádzal Vladimír Žiak. Ich vystúpenie bolo veľmi úspešné.

Za MO MS Záriečie sa zúčastnili: predseda Anton Kováč, podpredsedníčka Anna Janíková, tajomníčka Mária Chodúrová, člen Štefan Chodúr a so spevom vypomohol Boris Mišún a Vladimír Žiak. Vlado je úžasný zabávač, dokázal celou cestou autobusom (3 hodiny tam, 3 hodiny naspäť) hrať na harmonike a všetci účastníci zájazdu nadšene spievali. Boris Mišún, ktorý sprevádzal svoju dcéru Katku z kvarteta Hájiček nás zabával vtipmi a spevom.

Bola to ďalšia vydarená akcia MO MS Záriečie.

Mária Chodúrová, tajomník MO MS Záriečie