Zásahová činnosť jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji

63

V priebehu mesiaca december 2018 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 226 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac výjazdov k požiarom – až 76 zásahov. Nasledovalo 66 zásahov pri dopravných nehodách, 43 výjazdov k technickým zásahom a 9 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 27 požiarno-previerkových cvičení a 5 výjazdov k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli. Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac december boli vyčíslené na 298.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 1.200.000 EUR.

Zásahová činnosť HS Púchov za posledný týždeň

Dňa 4.1.2019 Bola jednotka vyslaná k požiaru. Jednalo sa o požiar kontajnera na Námestí Slobody v Púchove. Po zlikvidovaní požiaru sa jednotka vrátila na základňu. Dňa 9.1.2019 jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode. Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch osobných vozidiel na diaľničnom privádzači pri Dolných Kočkovciach. Na vozidlách boli vykonané protipožiarne opatrenia. Po ukončení činností sa jednotka vrátila ja HS.

Zdroj: www.policiasr.eu, HS Púchov