Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Margity dosahujú najlepšie výsledky v okrese

367

Minulý týždeň sme zverejnili výsledky stredných škôl hodnotené Inštitútom INEKO, v dnešnom čísle Púchovských novín sa budeme venovať základným školám.

Hodnotenie základných škôl Inštitút INEKO vypočítava na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Rebríčky nehodnotia kvalitu školy komplexne, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nemerajú pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch. Olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

Viaceré školy s dobrými výsledkami považujú hodnotenie za akúsi satisfakciu za ich dlhoročné snaženie, ktoré možno predtým nebolo plne docenené. Inštitút INEKO sa stretáva aj s nevôľou časti učiteľov byť hodnotení, nedôverou voči výsledkom testovania. Priestor na zlepšovanie metodiky nepochybne stále existuje, v rozhodujúcej miere však závisí na dostupnosti dát, ktoré má alebo by mohol mať k dispozícii štát, ak by si kvalitné meranie výsledkov stanovil ako prioritu.

Inštitút INEKO zistil, že nie je podstatné, či ide o verejné, súkromné alebo cirkevné školy. Rozdiely medzi výsledkami v závislosti od zriaďovateľa sú podľa zistení inštitútu malé. Vo verejnosti všeobecne rozšírený názor, že cirkevné školy sú horšie, než obecné, sa nepotvrdil ani v našom meste. Žiaci Cirkevnej základnej školy Sv. Margity v hodnotení INEKO podobne ako v minulých rokoch aj za školský rok 2016/17 porazili všetky štyri mestské školy a taktiež ostatné základné školy púchovského okresu.

Celkovo v hodnotení púchovské základné školy dopadli podstatne lepšie, než púchovské stredné školy. Štyri z piatich základných škôl sa v celoslovenskom rebríčku Inštitútu INEKO umiestnili v jeho hornej polovici.

 

Zdroj: ineko.sk, foto: Slavomír Flimmel