Zdravým pohybom proti obezite detí

295

Občianske združenie ŠK Odema v spolupráci so Základnou školou Mládežnícka zorganizovalo na konci septembra akciu „Zdravým pohybom proti obezite“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na vyhľadávanie nových športových talentov a zároveň podporenie zdravého aktívneho života detí, aby netrávili väčšinu voľného času pred počítačmi a televíziou. Každé deviate slovenské dieťa má obezitu a každé piate má nadváhu. To hovoria štatistiky.

Občianske združenie ŠK Odema sa prihlásilo na ministerskú výzvu so svojim projektom. Ponúklo žiakom Základnej školy Mládežnícka na štyri dni svoje priestory v Športcentre. Poskytlo tiež svojich trénerov, aby si deti vyskúšali rôzne pohybové aktivity, aby videli a skúsili ako sa hrá napr. pingpong, bedminton alebo tenis. Pohybové aktivity boli určené pre žiakov 1. až 4. ročníka. Denne sa v Športcentre vystriedalo 60 až 90 detí, celkovo sa projektu zúčastnilo približne 300 žiakov.

Predstaviteľ Občianskeho združenia ŠK Odema Marián Chovanec vyjadril ochotu v budúcich rokoch pokračovať v podobných aktivitách aj s ďalšími púchovskými školami. Rád by pomohol aj pri znovuoživení mestských športových hier žiakov základných škôl, ktoré by sa mohli konať raz ročne a žiaci by v nich súťažili v rôznych športoch o majstra Púchova.