Žiaci potešili seniorov z CSS–Chmelinec

145

V roku 1990 bol október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. A práve v tento mesiac, ako aj po iné roky, prišli žiaci zo ZŠ J. A. Komenského Púchov potešiť obyvateľov z Centra sociálnych služieb – Chmelinec Púchov. Z ich vystúpenia, v ktorom nechýbal spev, tanec, prednes poézie, či akrobacia, bolo cítiť úprimnosť a úctu. Milé a vkusné darčeky, ktoré vyrobili spolu so svojimi pedagógmi, nás tiež potešili. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa ďalšie stretnutie.

CSS – Chmelinec Púchov