Žiaci Základnej školy Mládežnícka v Púchove sa tešia z nového športového areálu

239

Rekonštrukcia športového areálu prebehla v lete tohto roku. Poďakovanie patrí Mestu Púchov, ktoré so spoločnosťou Rubicon Púchov, a.s., ako členom developerskej skupiny Reinoo vo vzájomnej spolupráci úspešne dokončili revitalizáciu športového areálu Základnej školy Mládežnícka v Púchove.
Obnovené boli viaceré športové prvky. Súčasný atletický ovál má obvod 200 metrov s tromi bežeckými dráhami. Každý z troch bežeckých pruhov je široký jeden meter. Povrch športovej plochy tvorí tartan, ktorý nahradil pôvodnú škváru. Obnovená bola i nadväzujúca dráha pre skok do diaľky.

„Nová tartanová dráha je tak nie len funkčná, ale aj moderná a najmä bezpečná pre žiakov základnej školy. Pri revitalizácii bol kladený dôraz na vytvorenie vhodných a dlhodobo udržateľných podmienok pre rozvoj športu u detí, mládeže a športových talentov,“ zhodnotila primátorka JUDr. Katarína Heneková. Ďalej dopĺňa Mgr. Tomáš Surovčák, riaditeľ projektového oddelenia Reinoo slovami: „Veľmi ma teší, že ako zodpovedný developer sme mohli prispieť k tomu, že žiaci môžu športovať v revitalizovanom športovom areáli. Pevne verím, že aj vďaka nám vyrastie v Púchove nový majster sveta či budúci olympionik.“

Finálne úpravy a stavebné práce, ktoré zahŕňali vybudovanie nového oplotenia medzi bytovým domom Rubicon C a školou, ako i úpravu zelene v areáli vrátane výsadby nových drevín, dotvorili celkový výzor športoviska. Areál tak spĺňa súčasné normy a parametre na športoviská, vrátane požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť.

Viac ako 600 žiakov ZŠ Mládežnícka tak od začiatku aktuálneho školského roka športuje počas hodín telesnej výchovy ako i počas mimoškolských aktivít v obnovenom areáli. Školské ihrisko sa pomaly ukladá na zimný spánok. Avšak už na jar sa všetci žiaci základnej školy môžu tešiť na krásnu zeleň v celom areáli.

Reinoo v meste Púchov zrealizovalo v rokoch 2017 – 2019 prvý projekt Projekt Pod Zábrehom I., ktorého pomenovanie je podľa lokality situovanej na okraji mesta. Ďalším úspešne dokončeným a tento rok skolaudovaným projektom je bytový dom Rubicon C na ulici Dvory. V súčasnosti Reinoo stavia druhú etapu najväčšieho rezidenčného projektu Pod Zábrehom II. Zámerom developera je integrovať novú výstavbu do existujúceho kontextu zástavby, reflektovať na moderné architektonické trendy a zároveň rešpektovať atmosféru tejto časti mesta.

Reinoo, a.s.