Zlacnenie cestovného v autobusovej doprave

111

Primátor mesta Rastislav Henek a väčšina poslancov mestského zastupiteľstva sa snaží neustále skvalitňovať život obyvateľov Púchova. Na poslednom zastupiteľstve poslanci schválili doplnok k VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky, ktorým tieto dávky výrazne zvýšili. Rozhodli tiež o dotácii bezplatného základného plaveckého výcviku pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl.

lako_1437_webJeden zo základných cieľov vedenia mesta a väčšiny mestských poslancov je znižovanie finančnej záťaže občana, čo sa aj postupne darí. Znížením výšky cestovného mestských autobusov, zavedenie dopravy zdarma pre skupiny občanov a zavedenie časových dopravných kariet naplňujeme svoj volebný program. Od 1. novembra 2016 sme na návrh ekonomickej komisie schválili nový cenový výmer Mestskej autobusovej dopravy, ktorým sa znižujú ceny lístkov zakúpené prostredníctvom dopravnej karty a lebo Púchovskej čipovej karty.

Bezplatne sa budú podľa nového výmeru prepravovať:
• deti do 6 rokov,
• deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej čipovej karty,
• detský kočík s dieťaťom,
• sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Púchovskej čipovej karty, invalidný vozík alebo vodiaci pes,
• občania nad 65 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej čipovej karty.

Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:
• preukazom ZŤP alebo ZŤP-S,
• potvrdením o návšteve školy,
• občianskym preukazom.

Cestovné lístky zakúpené u vodiča ostávajú bezo zmien s výnimkou zlacnenia lístka za prepravu psa alebo iného zvieraťa, ktorý bol zlacnený z 0,50 eur na 0,30 eur.
Deťom od 6 do 15 rokov, žiakom a študentom do 26 rokov ako aj seniorom nad 65 rokov, ktorí sú v súčasnosti držitelia predplatenej dopravnej karty vydanej mestom Púchov, vrátime predplatené dopravné ktoré majú zaplatené po 1. 11. 2016. Vrátené peniaze si môžu vyzdvihnúť na predajnom mieste dopravných kariet. Vydanú dopravnú kartu nemusia meniť. Tú si vymenia až čase ukončenia jej platnosti.

Ing. Daniel Lako
predseda ekonomickej komisie


mad-ceny-2016_web