Na slovíčko s riaditeľkou ZŠ Mládežnícka Mgr. Andreou Kurtinovou

768

Andrea Kurtinová pôsobila v minulosti v púchovskej ZŠ Mládežnícka päť rokov ako zástupkyňa. Posledné tri roky je riaditeľkou a netají sa životnou filozofiou, že pozitívnym prístupnom sa dá v živote dosiahnuť veľa.


Mohli by ste našim čitateľom prezradiť o sebe niečo zaujímavé?

Som rodená Púchovčanka a takmer celá moja rodina býva v Púchove. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. V roku 2000 som nastúpila na ZŠ Mládežnícka, ako učiteľka v mojej aprobácii, ktorou je matematika a geografia. Spolu s manželom vychovávame dve šikovné deti, ktoré nám obom robia veľkú radosť.

Kedy prišiel vo vašom živote impulz stať sa učiteľkou?
Odmalička som chcela byť učiteľkou. Všetky moje detské sny smerovali práve k učiteľstvu. Moja babička bola riaditeľkou jednej materskej školy v Púchove a bola pre mňa v tomto smere veľkým vzorom. Mám to teda asi nejako dané do vienka a robím túto prácu veľmi rada.

Ktoré z vašich pracovných úspechov pokladáte za najvýznamnejšie?
Mojim osobným úspechom sú deti – moji žiaci, ktorí mi robia veľkú radosť najmä na matematických súťažiach. Väčšinou sú moje pracovné úspechy kolektívne. Za úspech tiež pokladám prácu mojich kolegov a som na nich skutočne hrdá. Od začiatku, ako som sa stala riaditeľkou, boli veľmi ústretoví a nikdy mi nepovedali nie. Teší ma, že sa mi darí postupne napĺňať víziu predloženú pri uchádzaní sa o post riaditeľky našej školy, hlavne v oblastiach – skvalitnenia vyučovacieho procesu, zlepšovania komunikácie s rodičmi a žiakmi i materiálneho zabezpečenia školy. V neposlednom rade i postupná realizácia rekonštrukcií priestorov školy pre zlepšenie podmienok, v ktorých sa naše deti pripravujú na svoju budúcnosť.

zs-mladez-budova_6478_web

Koľko žiakov navštevuje v tomto školskom roku ZŠ Mládežnícku?
Školu momentálne navštevuje 556 žiakov, ktoré sú takmer v rovnakom počte na prvom a druhom stupni. Triedy máme v plnom stave. Sme veľmi radi, že rodičia našich žiakov nám dali dôveru a my sa budeme snažiť našou každodennou prácou ich dôveru odplatiť.

Aké novinky čakajú na žiakov v tomto školskom roku?
Každým rokom sa snažíme vždy prísť s niečím novým. Počas letných prázdnin bola ukončená prvá etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení, na ktoré sme dokázali ušetriť zdroje z nášho rozpočtu. Rozširujeme vyučovanie v Clil metóde, ktorou sa bude po anglicky vyučovať prvouka, resp. prírodoveda nielen v prvom a druhom ročníku, ale už aj v treťom. Zaviedli sme nový predmet na prvom stupni, tvorivé čítanie, na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov a pre žiakov 8. a 9. ročníka povinné čítanie v anglickom jazyku. Do konca septembra zrealizujeme dovybavenie posledných šesť tried fixnými dataprojektormi, získali sme ďalších jedenásť notebookov pre skvalitnenie vyučovania. Ďalšou úplnou novinkou je facebooková stránka, ktorú sme zriadili na podnet od rodičov. Tretím rokom sme obnovili činnosť žiackeho parlamentu, vďaka ktorému môžeme odpovedať aj na otázky smerované od žiakov. Novinkou je tiež zapojenie ZŠ Mládežnícka do projektu s názvom „Viac ako peniaze“, ktorý podporuje finančnú gramotnosť žiakov. Neustále pracujeme na skvalitňovaní webovej stránky školy, kde prezentujeme aktivity a činnosť našej školy.

zs-mladez-deti22_web

Aká je vaša najbližšia vízia do budúcna?
Pre mňa je dôležité, aby bola naša škola otvorená verejnosti. Aby sme sa navzájom s rodičmi detí, ktoré navštevujú našu školu, stali partnermi. Som rada, že sa nám to postupne darí. V najbližšom období máme v pláne pokračovať v rekonštrukciách sociálnych zariadení, z eurofondov dokončiť vybavenie odborných učební chémie a fyziky, revitalizovať vonkajšie športové ihrisko a postaviť detské preliezačky na školskom dvore. Plánov máme dosť – len ich zrealizovať.

Aký by ma byť podľa vás správny riaditeľ?
Myslím si, že neexistuje žiadny dokonalý ideál riaditeľa. Určite by to mal byť človek, ktorý je spravodlivý a zásadový zároveň. Mal by stáť za pravidlami, ktoré si nastolí a zakladať si na vzájomnej spätnej väzbe a komunikácii s pedagógmi, ktorá je veľmi dôležitá.

Ako trávite svoj voľný čas? Čo rada robíte, keď práve nevyučujete?
V prvom rade je moja práca pre mňa veľkým koníčkom. V mladšom veku som súťažne robila zjazdové lyžovanie. Dnes sa tomuto športu venujem aj so svojou rodinou. Začalo to mojím manželom, a teraz už aj naše dve deti lyžujú veľmi dobre. Celkovo preferujem viac zimné športy ako letné. Počas leta chodím behať, odreagujem sa pri nordic walkingu a čítaním kníh.

Posledná otázka na záver – aké je vaše motto, podľa ktorého sa v živote riadite?
Vždy som sa snažila brať život pozitívne. Pokiaľ človek berie život negatívne, nikdy ho to žiadnym spôsobom neposunie vpred. Riadim sa krédom „Keď nie si s niečím spokojný, tak sa to snaž zmeniť“.

Zhovárala sa Barbora Krchňavá