Zmeny cestovných poriadkov MAD Púchov

507

Dopravná komisia prerokovala na svojom zasadnutí 22.11.2018 zmeny cestovných poriadkov (CP) v nadväznosti spojov MAD Púchov na vlakové spoje podľa nového grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktorý nadobúda platnosť od 9.12.2018.

Vlakové spoje teraz obsluhujeme z/do mesta teraz hlavne linkami č.1, 2, 4, 41. Pomáhajú samozrejme aj ostatné linky 5, 50, 51, 6, 60, 61, 3, 30, 31a, 31b…

V čase od 8:00-12:00 a 16:00-20:00 je to hlavne okružná linka č.1. V čase robotníckych spojov je nahradená linkami č.2, 4 a 41.

Linky č.4, resp.41 (zachádza k MŠK) sú zrýchlené linky cez ul. Továrenskú ku Conti sever. Hlavné odchody vlakov sú vo väčšine prípadov každú celú hodinu.

Navrhované alternatívy pre linku č.1:

1) príde z mesta po trase: Tesco–Zdravie–Komenského–Divadlo–MŠK- na Železničnú stanicu (ŽS) cca. 10 min. pred príchodom vlakov, počká 15-17 min. na cestujúcich a pokračuje cez ul. Spojová – Conti sever-Vajanského-Továrenskú späť do mesta (v takomto prípade musia čakať cestujúci z mesta v autobuse),

2) príde z mesta po trase ako v alt.1 na ŽS cca.10 min. pred príchodom vlakov, pokračuje na Conti sever, tam počká cca. 10 min. a pokračuje cez Vajanského a Továrenskú späť do mesta (v takomto prípade musia prejsť cestujúci od vlakov na Továrenskú),

3) príde z mesta po trase ako v alt.1 na ŽS cca.10 min. pred príchodom vlakov a tam skončí spoj na linke, cestujúci musia vystúpiť, vodič si urobí prestávku na ŽS a novým spojom cez ul. Spojovú

Conti sever-Vajanského-Továrenskú sa vracia späť do mesta.

4) odíde do mesta po novej trase tam: Žel.stanica napr. 8,08 – Spojová – Conti Sever – Vajanského – Továrenská 8,15 – MŠK – Divadlo – Komenského – Zdravie – Tesco 8,28 (konečná)

Späť: Tesco 8:30 – Zdravie – Komenského – Divadlo – MŠK – Továrenská – Vajanského – Conti Sever – Spojová – Žel.stanica 8:50 (konečná)

5) Trasa linky č.1 tam: Tesco napr. 8:30 – Zdravie – Komenského – Divadlo – MŠK – Žel.stanica 8:50 – Spojová – Conti Sever 8:53 (konečná)

č.11 späť: Conti Sever 9:00 – Vajanského – Továrenská 9:07 – Žel.stanica 9:10 – MŠK – Divadlo – Komenského – Zdravie – Tesco 9:25 (konečná)

Z navrhovaných riešení zlepšenia obslužnosti vlakových spojov komisia schválila alternatívu č.4), ktorá nezhoršuje dopravnú obslužnosť obyvateľov ulíc Spojová, T.Vansovej, Vajanského a Továrenská a zároveň zabezpečí pre cestujúcich dostatočný čas k vlakom a od vlakov. V prípade meškania vlakov, majú cestujúci možnosť nástupu ešte aj na ul. Továrenská.

Pripravované hlavné zmeny v CP MAD Púchov od 10.12.2018:

Linka č. 1 už síce nie je okružná (premáva po tej istej trase tam a späť), ale jej časy sú prispôsobené príchodmi a odchodmi vlakov doobeda od 8:00 do 12:00 a poobede od 16:00 do 20:00.

V linke č.2 sme vytvorili od Tesca nový spoj k vlakom o 7:36, ktorý končí na Žel. stanici. Na neho nadväzuje potom už prvý spoj od vlakov o 8:08 na linke č. 1.

V linke č.51 sme zmenili trasu z Conti.nást.Sever cez Žel.stanicu najskôr k Nás.MŠK, potom späť ku Divadlu a ďalej cez Komenského II., Vsetínsku cestu…  do Hoštinej. Vznikla tým nová trasa – Linka č.51a. Vodiči to odôvodňujú nebezpečným výjazdom z Gorazdovej ul. doprava smerom k nást.MŠK v čase dopravnej špičky v pracovných dňoch. Dôvodom je aj kumulácia autobusov prímestskej dopravy v rovnakom čase pred Divadlom, ktoré tam stoja vo vyhradenom zálive a čakajú na dodržanie času odchodu. Vodiči sú tak nútení zastavovať v priebežnom jazdnom pruhu a tak zahusťujú aj kruhový objazd.

V linke č.51a sme posunuli čas odjazdu spoja č.1 cez víkendy o 5 min. skôr na 14:40 hod. Dôvodom je umožnenie v následných spojoch mať viac času a hlavne upraviť odchod spoja č.15 cez víkendy na linke č.5 o 8 min. s novým odchodom o 17:00 zo Žel. stanice. Tým vyhovieme požiadavke skoršieho príchodu na druhú víkendovú zmenu Continentalu.

V linke č.6 sme posunuli v pracovné dni čas odchodu prvého spoja o 10 min. skôr od Tesca o 4:45, aby sa stihli ranné vlaky s odchodom 5:02 a 5:05.

V linke č.60 sa posunul spoj č.5 z pôvodného času 15:21 na 15:30 (rodičia nestíhali vyberať deti zo škôl a škôlok). Posunutý je aj spoj o 6 min. od Tesca s novým odchodom o 17:00 v pracovné dni. Cez víkendy sme upravili aj časy nových poobedných spojov (meškania k následným spojom do Hoštinej).

Linku č.3 sme predĺžili ku Kauflandu.

Linku č.30 sme predĺžili ku Kauflandu.

V linke č.31a sme predĺžili dva spoje o 10:02 a 13:17 od Kauflandu.

V linke č.31b sme predĺžili 3 spoje o 7:30, 14:35 a 18:49 ku Kauflandu.

Z dôvodu bezpečného nástupu a výstupu cestujúcich pri čakaní autobusov MAD Púchov na konečnej zastávke vytvárame nové nástupište č.2 v zálive pri Tescu (za rýchlym občerstvením) pre linky č. 3, 30, 31a, 31b, 6, 6š, 60, 61 a 71š.

Nástupište č.1 pri Tescu zostáva na terajšom mieste pre linky č.1, 2, 4, 41 a 50.

Ing. Jozef Daniž, Autobusová doprava Púchov, a.s.

Cestovné poriadky MAD:

http://www.mhdpuchov.sk/index.php/cestovne-poriadky/cestovny-poriadok-podla-liniek

Zdroj pre nové odchody vlakov:

https://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty2/gvd_18_19/konecny_navrh/KCP_120.pdf

https://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty2/gvd_18_19/konecny_navrh/KCP_180.pdf

https://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty2/gvd_18_19/konecny_navrh/KCP_125.pdf