Čo znamenajú naše krstné mená? (11)

955

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. november – Sviatok všetkých svätých

Denis, Denisa – francúzska podoba mena Dionýz (grécky boh vína)

 1. november – Spomienka na všetkých verných zosnulých; sv. Malachiáš

Cézar, Cezária – latinské meno podľa prvého rímskeho cisára, pôvodný význam je „vlasatý“

 1. november – sv. Martin z Porres, rehoľník; sv. Hubert, biskup; sv Silvia

Hubert – má nemecký pôvod a v preklade znamená „duchaplný“

 1. november – sv. Karol Boromero, biskup

Karol, Karola – pochádza zo staronemčiny, v preklade znamená „muž, manžel“ a vzniklo z neho aj slovo kráľ

Jessica, Yessica, Jesika – vznikli zo starozákonného hebrejského mena (Yiskah) s významom „boh sa pozerá“

Skarleta – meno anglického pôvodu s významom „šarlátová, ryšavá“

 1. november – sv. Imrich, knieža

Emerich – je nemeckého pôvodu a v preklade znamená „pracovitý vládca“

Imrich, Imriška – meno odvodené z mena Emerich

 1. november – sv. Leonard, pustovník

Renát, Renáto, Renátus, Renáta – pôvod je latinský a v preklade znamená „znovuzrodený“

 1. november – sv. Engelbert, arcibiskup a mučeník

Engelbert – meno nemeckého pôvodu s významom „žiariaci ako anjel“

René – má latinský pôvod a v preklade znamená „znovuzrodený“

 1. november – sv. Bohumír, biskup

Bohumír, Bohumíra – má slovanský pôvod a znamená „bohu mier“, „zmieruj sa s Bohom“

 1. november – Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sv. Teodor Studita, opát

Deodata – grécke meno s významom „bohmi darovaná“

Orest – grécke meno s významom „vrchár“

Teodor, Teodora, Teo, Tea – má grécky pôvod a v preklade znamená „boží dar, bohom darovaný“

Teodoz, Teodózia – má grécky pôvod a v preklade znamená „boží dar, bohom darovaný“

 1. november – sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Meluzína – francúzske meno bájnej víly

Tiber – latinské meno s významom „pochádzajúci z rodu Tibériovcov“

Tibor, Tibora – má latinský pôvod a znamená „muž pochádzajúci z latinského mesta Tibur“

Tobias – starozákonné hebrejské meno (Towijjáh) s nejednoznačným významom, pravdepodobne znamená „Jehova je dobrý“

 1. november – sv. Martin z Toursu, biskup

Martin, Martinián – má latinský pôvod a v preklade znamená „zasvätený bohovi Marsovi“, v prenesenom význame „bojovný“

Maroš – odvodené od mena Martin

 1. november – sv. Jozafát, biskup a mučeník

Astrid, Astrida – meno švédskeho pôvodu s významom „bohom milovaná“

Jonáš – starozákonné hebrejské meno (Jónáh) s významom „holub“

Svätopluk – má slovanský pôvod a jeho význam je „silný v plukoch“, „veľký medzi bojovníkmi“

 1. november – sv. Stanislav Kostka, klerik; sv. Lívia, panna; sv. Eugen, biskup; sv. Anežka Česká

Stanislav – má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „upevni slávu, staň sa slávnym“

 1. november – sv. Irmina (Irma); sv. Mikuláš Tavelič a spoločníci, mučeníci

Irma, Ima – má nemecký pôvod a v preklade znamená „veľká“, „silná“

Juventín, Juventína – latinské meno s významom „patriaci bohyni mladosti Juventas“

Mladen, Mladena, Mladoň, Mladotín, Mladotína – má slovanský pôvod a znamená „mladý“

 1. november – sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Leopold Zbožný, markgróf

Leopold, Leopolda, Leopoldína – má latinizovaný nemecký pôvod a v preklade znamená „v ľude odvážny“

 1. november – sv. Margita Škótska, kráľovná; sv. Gertrúda, panna

Agnesa, Agneša – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „čistá“, „nevinná“

Inéza – pochádza zo španielskej podoby (Inés) mena Agnesa

Otmar – meno nemeckého pôvodu s významom „slávny majetkom, bohatstvom“

 1. november – sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

Klaudia – má latinský pôvod a znamená „pochádzajúca z rodu Klaudiov“, pôvodný význam slova je „krivý, chromý“

Klodeta – pochádza z francúzskej domáckej podoby mena Klaudia

 1. november – Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla; bl. Karolína Kózka, panna a mučenica; sv. Odo z Cluny, opát

Eugen – má grécky pôvod a v preklade znamená „urodzený, blahorodý“

Platón – podľa mena gréckeho filozofa, pôvodný význam „plný, plecnatý“

 1. november – sv. Mechtilda (Matilda), rehoľníčka a mystička

Alžbeta, Elizabeta, Betina, Líza – má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená „Bohu zasvätená“

Liliana, Lila, Lili, Lilly – má latinský pôvod a v preklade znamená „ľaliová“

 1. november – sv. Félix z Vailos, vyznávač

Félix – má latinský pôvod a v preklade znamená „šťastný“

Filemon – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „priateľský“, „prívetivý“

Homér – meno slávneho gréckeho básnika, pôvodný význam „slepec“

 1. november – Obetovanie Panny Márie; sv. Gelázius I., pápež

Elvíra – má španielsky pôvod a znamená „vznešená“, „kňažná“

Ctirad, Ctirada – má slovanský pôvod a znamená „(maj) rád česť“

 1. november – sv. Cecília, panna a mučenica

Cecilián, Cecília – má latinský pôvod a v preklade znamená „krátkozraký, slepý“

Šejla – z anglického Sheila, to z mena Sile – írskej domáckej podoby mena Cecília

 1. november – sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát

Klement, Klementín, Klementína – má latinský pôvod a v preklade znamená „prívetivý“, „láskavý“

Kliment – staršia slovanská podoba mena Klement

Kolumbín, Kolumbína – latinské meno s významom „holubí“, „krotký“

 1. november – sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci; sv. Emília de Vialar, zakladateľka rehole

Emília – má latinský pôvod a v preklade znamená „horlivá, usilovná“

Milín, Milina – slovanské meno odvodené od slova „milý“

 1. november – sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

Katarína – je gréckeho pôvodu a znamená „čistá“, „mravná“

Katrina – meno vzniklo z nemeckej podoby mena Katarína

 1. november – sv. Konrád, biskup; Silvester Guzzolini, opát

Kornel – má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená „roh“

Valerián – má latinský pôvod a v preklade znamená „patriaci rodu Valeriovcov“

 1. november – sv. Amantius, biskup; sv. Virgil; bl. Bronislav

Milan, Milana – má slovanský pôvod a v preklade znamená „milý“

Nestor – grécke mytologické meno, najstarší bojovník o Tróju

Virgil – rímske rodové meno, znamená „prútik“, „ratolesť“

 1. november – sv. Rúfus, biskup; sv. Katarína Labouré

Desdemona – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „blahoslavená“

Eta – domácka podoba mien Henrieta a Etela

Gerhard – nemecké meno s významom „tvrdý oštep“

Henrieta – je staronemeckého pôvodu a v preklade znamená „vládca domu“

Tristan – francúzske meno keltského pôvodu s významom „krik, huk“

 1. november – sv. Saturnin, biskup; bl. Alfréd, kňaz a mučeník

Saturnín – rímske rodové meno podľa boha roľníctva, satur = „nasýtený“

Vratko – je domácou podobou slovanského mena Vratislav, ktoré znamená „vráti slávu“

Zaida – arabské meno s významom „zvyšok, dodatok“

 1. november – sv. Ondrej, apoštol

Andreas, Andrej, Ondrej – varianty mena gréckeho pôvodu, v preklade znamená „statný“, „odvážny“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)
Foto: Pixabay