Zmeny v mestskej autobusovej doprave

272

V zmysle Pokynu č.2 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov, vydaného primátorkou mesta JUDr. Katarínou Henekovou zo dňa 10.3.2020, bude počnúc dňom 11.3.2020 premávať MAD Púchov ako v čase prázdnin, t.z. že nebudú premávať spoje označené písmenom „c“. V pracovných dňoch budú premávať aj spoje označené písmenom „h“ (ako je to v čase prázdnin). Uvedené opatrenie bude do 17.3.2020 (vrátane) s prípadným predĺžením podľa vývoja situácie.

Jozef Daniž, člen predstavenstva Autobusová doprava Púchov, a.s.