Zo školských dielní materská škola

226

Po poklese populačnej krivky, kedy sa v Púchove v minulosti rušili materské školy, pribudnú ďalšie kapacity pre deti v predškolskom veku. V bývalých dielňach patriacich Základnej škole (ZŠ) Komenského, kde ešte donedávna sídlilo Včelárske múzeum, aktuálne prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce.  

Ich cieľom je prebudovať staré priestory na dve triedy materskej školy (MŠ). „Okrem tried pribudnú i obslužné miestnosti. Pričlenia sa sociálne zariadenia, sklady a priestor pre pani učiteľky,“ povedala vedúca oddelenia výstavby Mestského úradu v Púchove Daniela Šicová a dodala: „Hlavný vstup bude z nadkrytých chodníkov tak, ako doteraz. Celý areál bude doplnený o parkovisko, prístupové plochy a detské ihrisko.“ Na Vodárskej ulici pribudne päť parkovacích miest, ktoré sa už intenzívne pripravujú. Na stavenisku sa pracuje od 10. mája a realizáciu stavby vysúťažila stavebná firma Hollstav s. r. o., ktorá v Púchove vybudovala i mini námestie pri Základnej umeleckej škole.

Komencak_prerabka_dielni2

„V prvej fáze búrame všetky priečky a zostane iba skelet budovy. Vymeníme všetky rozvody, teda kúrenie, vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Následne nainštalujeme nové tepelné izolácie podláh, potery, nové podlahy. V druhej etape sa vymenia okná, zateplí sa strecha i steny a nakoniec aj úprava okolia,“ informoval stavbyvedúci Marián Janek. Vysúťažená cena rekonštrukcie budúcich priestorov MŠ je 165 000 €, ktorej časť vo výške 80 000 € sa uhradí z dotáciea Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Všetky práce sú naplánované na štyri mesiace a stavebník by chcel dodržať termín ukončenia rekonštrukcie, ktorý je naplánovaný na 1. septembra. Mesto môže dve nové triedy otvoriť i o mesiac neskôr. Každopádne pribudne v kapacitách púchovských materských škôl 30 nových miest. Personálne a organizačne bude tieto priestory zastrešovať MŠ na Požiarnej ulici číslo 1292.
-red-