ZŠ J.A.Komenského presunula Hviezdoslavov Kubín do online priestoru

304

Čas pandémie zmenil charakter viacerých výchovno-vzdelávacích aj kultúrnych aktivít. Niektoré sa zrušili, no mnohé sa presunuli do digitálnej sféry.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Jej poslaním je vytvárať priestor na prezentáciu recitačného umenia, rozvíjať predstavy, emócie, zdokonaľovať reč i výraz interpreta. Súťaž sa koná každý rok a má postupový charakter. Pedagógovia zo ZŠ J. A. Komenského našli spôsob, ako zrealizovať súťaž aj v tejto nepriaznivej situácii. Súťaž presunuli do online priestoru.

Postupový charakter súťaže sa zachoval. Recitátori zaznamenávali svoje recitačné schopnosti na videozáznam. Niektorí žiaci 1. stupňa dokazovali svoje recitačné nadanie v škole, iní vytvárali videonahrávky doma. Hodnotiaca porota si vypočula prednes všetkých ukážok a určila víťazov v kategórii poézia aj próza. V 1. kategórii (žiaci 2. až 4. ročníka) sa v prednese prózy umiestnila Natália Ondrišíková z 3.B, 2. miesto obsadila Nina Bumbálová z 3.C, 3. miesto udelila porota dvom súťažiacim: Alexandre Škovránkovej z 2.A a Mii Mudrákovej zo 4.B. V prednese poézie bude našu školu v ďalšom postupovom kole reprezentovať Lara Bodnárová z 2.A, 2. miesto obsadila Alexandra Bučková z 3.B a na 3. mieste sa umiestnil Sasha Jezný z 3.A a Michal Kozák zo 4.A.

Súťažiaci 2. stupňa sa tento rok prihovárali publiku z virtuálneho pódia. Aj recitátori 2. a 3. kategórie (žiaci 2. stupňa) najskôr zaznamenali svoj výkon na videonahrávku a poslali pani učiteľkám. Tie potom z každej triedy vybrali najlepších recitátorov, ktorí sa spoločne stretli na školskom kole. Školské kolo sa uskutočnilo v online prostredí prostredníctvom aplikácie Zoom. Spolu súťažilo 17 žiakov. Boli rozdelení do dvoch kategórií, osobitne súťažili v prednese poézie a v prednese prózy. Všetci poeti i prozaici trpezlivo dokazovali svoj recitačný talent. Po odznení všetkých ukážok mala porota neľahkú úlohu určiť víťazov. Napokon sme sa rozhodli nasledovne:

III. kategória (5. a 6. ročník)

Poézia                                                               

 1. miesto    Dorota Ganátová, 6.B

 2. miesto    Zuzana Ďurišová, 6.B

 3. miesto    Samuel Pišoja, 5.B

Próza

 1. miesto    Nadia Andrews, 6.B

 2. miesto    6.B Katarína Žiačková, 5.B

 3. miesto    5.B Filippo Maggiolo, 6.B

III. kategória (7. až 9. ročník)

Poézia                                                               

 1. miesto    Lívia Hochlová, 9.B

 2. miesto    Nina Čviriková, 7.B

 3. miesto    Romana Hrebíková, 9.A

Próza

 1. miesto    Tamara Ganátová, 9.B

 2. miesto    Paulína Beláková, 9.A

 3. miesto    Tobias Pekar, 8.B

Teší nás, že sa nám recitačnú prehliadku pomenovanú po literárnom velikánovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi podarilo úspešne zorganizovať aj tento rok, kedy si pripomíname sté výročie jeho úmrtia.

Virtuálny prednes síce nenahradí zážitok vzájomného prepojenia, ktoré je podstatou recitačného umenia, no aj virtuálny umelecký svet má svoje čaro.

Naše poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí vynaložili nemalé úsilie pri príprave tohto recitačného pásma, z ktorého sme si všetci odniesli mnoho príjemných umeleckých zážitkov.

ZŠ J.A.Komenského