Župa podporí zážitkové vzdelávanie stredoškolákov

105

Aj v aktuálnom roku majú všetky stredné školy pôsobiace na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) možnosť žiadať o finančné prostriedky v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Na predloženie svojich žiadostí sú pre školy vyčlenené dva termíny.

Študenti stredných škôl môžu opäť vďaka župným financiám navštíviť zaujímavé miesta. Formou exkurzie tak dostanú možnosť nahliadnuť do galérií, divadiel, múzeí, koncentračných táborov, vedecko-technických parkov, prírodných záhrad či centier environmentálnych aktivít. „Trenčianska župa sa prostredníctvom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry snaží dlhodobo zatraktívniť a obohatiť štandardný vzdelávací proces stredných škôl. Študenti si formou osobného zážitku osvoja nové poznatky a zároveň získajú aj nové zážitky. V rozpočte TSK na aktuálny rok je na tento účel vyčlenených 100 tisíc eur,“ priblížila vedúca Odboru školstva a kultúry Daniela Hilčíková.

Svoje žiadosti môžu stredné školy predkladať v rámci prvého kola do 31. marca 2020, do druhého kola je potrebné poslať žiadosť do 31. mája 2020. „Pokiaľ ide o exkurzie, v rámci ktorých stredné školy navštívia významné miesta so zameraním na históriu a dejiny slovenského národa, prírodné vedy alebo environmentalistiku, maximálna výška účelových finančných prostriedkov na realizáciu jednej akcie je 500 eur na jedného žiadateľa. Ten istý žiadateľ môže zrealizovať najviac dve akcie. V prípade návštev kultúrnych inštitúcií alebo podujatia je maximálna výška účelových finančných prostriedkov 700 eur. Žiadateľ môže opäť zrealizovať najviac dve rôzne akcie, ale výška požadovaných financií z TSK nesmie za obidve žiadosti prekročiť čiastku 700 eur,“ doplnila Hilčíková.

Všetky potrebné informácie, ako aj formulár žiadostí nájdu školy vo Všeobecnom záväznom nariadení TSK č. 11/2018, ktoré je zverejnené na webovom sídle župy v sekcii Úradná tabuľa – VZN – Schválené VZN.

Zdroj: TSK