Zvuk motorových píl dával najavo, že sa tvoria „veľké veci“

687

Je to priam neuveriteľné, že v októbri 2011 pred piatimi rokmi sa na pôde Horského hotela Slovenskej pošty v Belušských Slatinách prvýkrát stretli umelci na výtvarnom sympóziu. Tých päť rokov vyplnilo 12 sympózií s množstvom umelcov, ktorí sa tu – v krásnom prostredí Strážovských vrchov – stretli a vytvorili hodnoty, ktoré tešia oko a srdce milovníkov umenia. 

Viacerí, ktorí aj tento rok prijali pozvanie na 12. medzinárodné výtvarné sympózium (25. 9. – 1. 10. 2016), sú tu stálymi účastníkmi. Predovšetkým renomovaní umelci z Českej republiky – akad. maliarka a sochárka Elzbieta Grosseová a akad. maliar Jiří Kubelka, spolu s nimi akad. maliarka a ilustrátorka Anna Schumacher z Poľska, ktorí boli zárukou vysokej profesionality sympózia. Slovensko zastupovali maliari Peter Hargaš a Mgr. art. Paulína Prekopová. Táto mladá nádejná výtvarníčka z Púchova, ktorá sa sympózia v Belušských Slatinách zúčastnila po prvýkrát, dostala možnosť spoznať atmosféru takéhoto podujatia, ale predovšetkým konfrontovať svoju prácu s profesionálnymi umelcami.

Výrazným obohatením sympózia bola skutočnosť, že sa tu stretli až štyria slovenskí sochári a rezbári. Zvuk motorových píl a brúsok dával neklamne najavo, že sa tvoria „veľké veci“.
Prvýkrát sa v Belušských Slatinách predstavili rezbári a sochári Miloš Bobák a Ľubomír Fajer. Spoločne tvorili so stálymi účastníkmi sympózia – sochármi Pavlom Hajdúkom a Jaroslavom Martišom, ktorý je súčasne spoluorganizátorom sympózia.

Vyvrcholením sympózia a prezentáciou pre verejnosť bola v piatok 30. septembra 2016 slávnostná vernisáž. Výnimočnú atmosféru umocnilo vystúpenie huslistky Janky Marmanovej a tiež nezameniteľný hlas fujary v podaní majstra ÚĽUV-u Dušana Droppu. V programe tradične zaznela báseň Jaroslava Martiša. Nechýbala ani tombola – dvaja účastníci vernisáže si domov odniesli hodnotné diela od vystavujúcich výtvarníkov. Združenie ART Belušské Slatiny, organizátor podujatia, už teraz sľubuje, že sa aj v roku 2017 môžete tešiť na ďalšie takého akcie.
Text a fotografie Ing. Eva Zábrodská

bel_slatiny_sympozium_ucastnici_webbel_slatiny_sympozium_rezbar_web