Na slovíčko s riaditeľkou MŠ Lienka (ul. 1. mája) Janou Kovárovou

471

Rubriku „Na slovíčko s riaditeľkou“ sme začínali v riaditeľniach púchovských základných škôl. Pokračujeme rozhovormi s riaditeľkami, ktoré sa starajú o fungovanie materských škôl. Prvou z nich, ktorú sme vyspovedali, je dlhoročná riaditeľka Materskej školy Lienka na ulici 1. mája Jana Kovárová. 

Pani riaditeľka, predstavte sa našim čitateľom…
Pochádzam z učiteľskej rodiny, moja mama bola tiež učiteľkou v materskej škole a závodnej škole Makyta. Už od detstva som mala možnosť bližšie spoznávať túto prácu. Preto bolo moje rozhodnutie jednoznačné – vyštudovať učiteľstvo.
V roku 1983 som do materskej školy na ul. 1. mája nastúpila ako učiteľka a bola som ňou dlhých dvanásť rokov. Od roku 1996 pracujem vo funkcii riaditeľky. Tridsaťtri rokov je dlhá doba na to, aby som mohla zrekapitulovať výsledky svojej práce. Samozrejme, že popri práci som sa nezabúdala venovať svojej rodine. Som matkou, dnes už dvoch dospelých, samostatných ľudí, ktorí majú svoje zamestnania a partnerov. Pyšná som aj na moju päťročnú vnučku, ktorá je mojím slniečkom.

Ako by ste sa charakterizovali?
To je veľmi ťažká otázka. Mali by ste ju skôr adresovať mojim kolegyniam, ktoré by ma vedeli zhodnotiť. Som narodená v znamení leva a myslím si, že to je dostatočná indícia, ktorá mnohé vysvetľuje. Mám v sebe určité vodcovské schopnosti, rada organizujem aktivity v zariadení. Svoje skúsenosti a schopnosti dokážem odovzdávať a posúvať ďalej svojim zamestnancom i kolegyniam. Keď môžem, tak sa snažím byť nápomocná v akejkoľvek situácii.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?
Mojím prvým úspechom, bez ktorého by sme nedokázali fungovať, je náš kolektív. Je základom pre úspešnú a pokojnú prácu. Pri práci s deťmi je pre mňa úspech vidieť ich veselý úsmev, šibalské očká a spokojnosť.

Aké máte plány do budúcna s MŠ 1. mája?
Za prvoradé v blízkej budúcnosti pokladám uskutočniť výmenu okien a zateplenie celej budovy. Dúfam, že sa mi táto vízia splní a v škôlke sa budú deti, ktoré ju navštevujú, cítiť dobre.

Koľko detí momentálne navštevuje škôlku?
Naša MŠ je kapacitne maximálne naplnená. Navštevuje ju 50 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov. Sme dvojtriedna typizovaná MŠ s výhodnou polohou, ktorá nám neustále zabezpečuje veľký záujem o umiestnenie detí zo strany rodičov. Rovnako dôležitú úlohu zohráva i kvalifikovaný personál, ktorý sa neúnavne snaží o spokojný pobyt detí i spokojnosť ich rodičov. Som presvedčená, že keby sme mali o triedu viac, bola by bez problémov naplnená.

Aké novinky sú prichystané pre deti tento školský rok?
Každoročne pracujeme na zlepšovaní interiéru zariadenia. Tento rok sme uskutočnili rekonštrukciu hygienických a čistiacich zariadení pre deti II. triedy. Vymenili sme podlahu v šatni, vymaľovali chodbu a šatňu. Rekonštrukciu podstúpili i schody do školskej kuchyne. Máme totiž i cudzích stravníkov – dôchodcov, ktorým zabezpečujeme teplú stravu do obedárov. Zakúpili sme konvektomat do kuchyne, aby bola strava pripravovaná zdravšie. Čo sa týka vybavenia s didaktickými pomôckami sme na veľmi dobrej úrovni, keďže ponuka na trhu je veľmi široká. Neustále pomôcky dopĺňame a snažíme sa mať čo najnovšie. Výtvarné pomôcky sú rovnako v dostatočnom množstve a sortimente. Obe triedy sú vybavené dostatočnou technikou ako je interaktívna tabuľa, notebook, CD a DVD prehrávače, rádiá, tlačiarne, gramofóny. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uskutočnili inováciu školského vzdelávacieho programu „Zvedavé lienky“, ktorej sme prispôsobili i nákup odbornej literatúry a pracovných zošitov pre deti.

Prečo ste si vybrali funkciu riaditeľky? Čo vás lákalo na tejto práci?
Po dvanástich rokoch učenia detí som chcela uplatniť svoje skúsenosti a poznatky. Nepopieram, že mojím veľkým snom bolo fungovanie MŠ tak, aby plnila svoju úlohu. Rovnako som mala tiež vysnívané, ako má vyzerať spolupráca s rodičmi i rodinami. Po tridsiatich rokoch praxe môžem zrekapitulovať, že veľa vecí sa podarilo. Tiež som pochopila, že sú veci, ktoré nie sú jednoznačné a stále zostali otvorené. Myslím si, že stále je čo zlepšovať.

Akým koníčkom sa venujete vo voľnom čase?
Určite po práci potrebujem relaxovať, takže lídrom sú najmä ručné práce rôzneho druhu (štrikovanie, ručné šitie vianočných ozdôb, aranžovanie). Rada si pozriem aj dobrý film.

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite?
Mám dve obľúbené. Prvým je: „Ži a nechaj žiť.“ Druhé je ešte o niečo krajšie: „Čím viac prekážok, tým väčšia radosť v cieli.“ V oboch som sa našla a snažím sa nimi vo svojom živote riadiť.

Zhovárala sa Barbora Krchňavá Foto: Slavomír Flimmel

ms_1_maja_budova_web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms_1_maja_deti_web