Aktivity členov JDS

48

Dňa 28. júna 2024 zasadalo Predsedníctvo, Rada a Revízna komisia OO JDS Púchov v Klube JDS Púchov na plavárni MŠK. Predsedníčka OO JDS Elena Gelnarová vyhodnotila činnosti za 1. polrok a oboznámila s plánom aktivít v 2. polroku. Prioritou sú Okresné športové hry seniorov v Lednických Rovniach v septembri a Oslavy 30. výročia založenia ZO JDS Púchov v októbri 2024.

P. Farkaš