Aktuálne spod Lachovca: Zmena parkovacieho režimu pri Zdraví…

4597

Problémy s parkovaním motorových vozidiel v čase aktívnej prevádzky NsP Zdravie od pondelka do piatka sú v tejto časti Pod Lachovcom vypuklé už dlhodobo. Riešenie na zvýšenie počtu PM navrhnuté a rámcovo dohodnuté Výborom MČ č.1. s vedením NsP Zdravie v podobe nového parkoviska pre zamestnancov (35 PM) brzdia už viac ako šesť rokov problémy na Slovenskom pozemkovom fonde… Nových 24 PM vybudovaných Za cintorínom v minulom VO pomohlo pri raste počtu MV len relatívne.

V minulom roku som v PN avizoval, že vedenie NsP Zdravie pripravuje ako jeden z možných regulačných krokov spoplatnenie PM na pozemkoch v jeho vlastníctve. V ostatných týždňoch pribudli na vstupe na samotné parkovisko rampy, nové terminály, či zvislé dopravné značenie. Podľa informácií od riaditeľa NsP Zdravie sa spustenie systému predpokladá cca na prelome júna – júla 2022, kedy je naplánovaná skúšobná prevádzka na „doladenie systému“ a následne spustenie nového parkovacieho režimu. Všetky parkovacie miesta vyhradené pre zamestnancov budú vybavené mechanickými zábranami. Pre návštevníkov a pacientov bude vyčlenené cca 50 PM. Samotný režim pre návštevníka spočíva vo vyzdvihnutí si parkovacieho lístku pri stojane na vstupnej rampe. Prvá polhodina parkovania bude zdarma, každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1 EUR. Úhrada bude možná na informáciách v pokladni buď v hotovosti, alebo platobnou kartou. Druhá možnosť bude terminál pri výjazde z parkoviska, ale len bezhotovostne – platobnou kartou.

O reálnom dátume a spôsobe spustenia systému bude verejnosť včas a podrobne informovaná vedením NsP Zdravie. Verím, že nový parkovací režim zvýši „obrátkovosť“ parkujúcich MV a tým aj v úvode spomínanom čase zvýši reálne využiteľnosť kapacity existujúcich PM. Ak by sa podarilo zaviesť ešte objednávací režim na presný čas vyšetrení v ambulanciách, synergický efekt oboch riešení by bol určite ešte výraznejší.

Pavel Melišík, poslanec MsZ