Fašiangové tradície

178

Fašiangové tradície
sa udržať snažíme
preto posledný deň pred pôstom chodíme
v masiek sprievode
i super dobrej fašiangovej nálade.

Šišky
fánky
pečieme
s gazdinami domov tancujeme,

v rytme
hudby ľudovej
je to veru
kopu nálady veselej.

Pred polnocou začne
fašiangové zhromaždenie
plakať
za basou milou
a posmutnie tou chvíľou.

Svet sa nakoniec na štyridsať
dní
stíši
vo svojej ríši.

Autor: Radoslav Kurej