Marián Mišún: Chcem byť konštruktívnou opozíciou, nie poslušným pritakávačom

409

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil poslanecký sľub Mgr. Marián Mišún, náhradník za Bc. Romana Hvizdáka, ktorému zo zákona zanikol poslanecký mandát. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe (vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.). Tiež nás zaujímalo, ku ktorej oblasti komunálnej politiky má najbližšie…

Snažiť sa pomáhať ľuďom a hľadať spôsoby, ako robiť veci lepšie, je pre mňa ako vlastenca, úplne prirodzené. Verím, že tak ako včielky a mravce dokážu v prírode prežívať len vďaka dokonalej organizácii, tak sa dnes aj my, obyvatelia miest a obcí, nezaobídeme bez vzájomného rešpektu a spolupráce. Ako bývalý aktívny zápasník a tréner kickboxu mám blízko aj k športu.

Mám úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie v odboroch politológia a učiteľstvo ekonomických predmetov. Ako nový mestský poslanec som jednoznačne pripravený chrániť ekonomické záujmy nášho mesta. Na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva budem pôsobiť v komisii grantových a dotačných projektov, v komisii ochrany verejného poriadku a v komisii na ochranu verejného záujmu.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie obdobie?

Uvedomujúc si vážnosť aktuálne prebiehajúcej ekonomickej krízy, vyvolanej tou údajne nebezpečnou pandémiou koronavírusu, o ktorej si v skutočností myslím, že je to najmä veľká mediálna bublina, považujem za dôležité, aby som z pozície mestského poslanca chránil v maximálnej miere ekonomické a sociálne záujmy ohrozených obyvateľov Púchova. Dôchodcov, drobných podnikateľov, ale aj mladé rodiny. Jednoducho chcem, aby z tejto podivnej krízy vyšlo naše mesto s čo najmenšími škodami. Zároveň mám záujem byť konštruktívnou opozíciou, nie len poslušným pritakávačom.

Čo uvidím, že je zlé, budem kritizovať. Rovnako tak sa ale pokúsim presadiť, alebo podporiť všetky dobré návrhy, nech ich navrhne ktokoľvek, hoci aj bývalý mestský poslanec Roman Hvizdák, alebo bývalý primátor Marián Michalec. Nikto z nás nie je predsa dokonalý.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Myslím si, že to bude čoskoro nedostatok finančných prostriedkov. Celé Slovensko čakajú ťažké časy. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve v dôsledku koronakrízy už viaceré slovenské mestá a obce oznámili možné finančné problémy. Veď okrem príjmov z miestnych daní napr. za odpad, alebo daň z nehnuteľnosti, ohrozuje mestský rozpočet aj stúpajúca nezamestnanosť, od ktorej sa odvíjajú príjmy z podielových daní. Sú to spojené nádoby. Všetci si musíme uvedomiť, čo je dnes pre naše mesto skutočne dôležité a čo nie. Nemali by sme vyhadzovať peniaze nás všetkých na hlúposti, ako sú napríklad tie predražené mestské noviny, alebo mestská televízia. Myslím, že dnes v dobe internetu sú to zbytočné náklady.

V rámci šetrenia je najvyšší čas, aby mesto Púchov prehodnotilo aj využívanie nákladných právnych služieb pána Školeka. Ten sa síce chváli, že mesto Púchov pod jeho vedením zatiaľ žiadny súdny spor neprehralo, to sa ale dá za aktuálnych pomerov tiež chápať, že zatiaľ ani poriadne nevyhralo. Jediným víťazom je tu pán Školek, ktorý za svoje služby dostáva dobre zaplatené.

Prichádzate do poslaneckého zboru s nejakými konkrétnymi návrhmi na riešenie aktuálnych problémov? Za ktorý návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v tomto roku?

Pri riešení každého problému sa obvykle pokúšam hľadať inšpiráciu v dobrých a úspešných rozhodnutiach z dôb minulých. Keď ma v komunálnej problematike niečo zaujme, hľadám ako v obdobných prípadoch úspešne postupovali, prípadne fungujú iné mesta. V súvislosti s koronakrízou sa mi napríklad veľmi páčia úsporné opatrenia v meste Trnava, kde po rozhovoroch a dohode s odborovým zväzom bolo oznámené zníženie platov mestských úradníkov na 80 percent ich pôvodnej mzdy a to až do odvolania. Čo sa týka konkrétnych návrhov, priznám sa, že mám svoje plány, ktoré vám zatiaľ z taktických dôvodov neprezradím. S istotou vám ale môžem prezradiť, že ako bývalý trnavský mestský policajt plánujem už čoskoro predostrieť moju revolučnú víziu fungovania púchovskej mestskej polície a to taktiež po vzore mesta Trnava. Ako otec a manžel sa určite budem aktívne zasadzovať o viac prorodinnú politiku v meste, napríklad vytváraním priestoru na rôzne rodinné zľavy. Popritom budem určite apelovať, aby sa do konca môjho funkčného volebného obdobia podarilo našej primátorke splniť aj jej predvolebný sľub zvýšiť mestský príspevok pri narodení dieťaťa až na 1.000 eur.

Aké úlohy na najbližšie obdobie ste si vytýčili v občianskom výbore vášho volebného obvodu?

Jednoznačne chcem byť mestským poslancom pre všetkých slušných obyvateľov mesta Púchov. Chcem byť ich najbližším spojencom, ktorý rieši ich podnety a problémy. Náš výbor mestskej časti plánuje v Marczibányiho záhrade zriadiť knižnú búdku, ale aj zopakovať úspešnú letnú akciu pre deti z minulého roku pod názvom Susedia, susedom. Na záver mi dovoľte poďakovať sa vám všetkým, ktorí ste mi v posledných komunálnych voľbách odovzdali svoj hlas. Nezradím vás, urobím všetko preto, aby váš hlas, nebol hlasom prepadnutým.

-sf-