Sčítanie domov a bytov: 1 fáza už prebieha

183

Samosprávy už takmer druhý mesiac bez záťaže zbierajú údaje o domoch a bytoch v rámci najrozsiahlejšieho projektu Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021. Údaje budú zbierať do 12. februára 2021, kedy sa ukončí prvá fáza projektu – Sčítanie domov a bytov.

Štatistický úrad SR informuje o svojom najrozsiahlejšom projekte – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na Slovensku od júna 2020 do konca marca 2021. V prvej fáze, ktorá už začala, samosprávy bez záťaže obyvateľov v priebehu takmer deviatich mesiacov zbierajú údaje o domoch a bytoch. Druhá fáza – SČÍTANIE OBYVATEĽOV sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021.

1. fáza: Sčítanie domov a bytov (od 1. júna 2020 do 12. februára 2021)

Všetky užitočné informácie nájdete na webovej stránke SODB 2021. Zástupcovia miest, obcí, alebo správcovia bytových domov v prípade konzultácii k sčítaniu domov a bytov môžu kontaktovať regionálneho koordinátora SODB (podľa krajov).

2. fáza: Sčítanie obyvateľov (od 15. februára 2021 do 31. marca 2021)

Cieľom  sčítania je získať vyčerpávajúce dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú nikde inde zachytené. Sčítanie sa prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky, bez papierových formulárov a prvýkrát integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych zdrojov.

Aktuálne mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc elektronicky zapisujú tisícky dát o domoch a bytoch na Slovensku. Následne sa v roku 2021 viac ako 5,4 mil. obyvateľov SR sčíta prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, individuálne alebo s pomocou asistentov sčítania, prvýkrát bez sčítacích komisárov.

Zdroj: zmos.sk