Mestská polícia hlási

316

Amok zmiernili policajné putá

Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia hodinu popoludní v pohostinstve na Moravskej ulici. Neznámy opitý muž sa tam mal správať agresívne, oplzlo nadávať a vzbudzovať verejné pohoršenie. Hliadka po príchode na miesto našla opitého muža, ktorý vulgárne nadával žene s dieťaťom. Vulgárne sa správal aj k hliadke, nereagoval na výzvy hliadky a odmietol preukázať svoju totožnosť. Pri predvádzaní na oddelenie mestskej polície za účelom zistenia totožnosti začal klásť aktívny odpor, mestskí policajti použili donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty a služobné putá. Po zistení totožnosti hliadka podrobila muža dychovej skúške, alkohol tester ukázal, že má v dychu 2,15 promile alkoholu. Mestskí policajti uložili mužovi 30-eurovú pokutu, keďže nemal pri sebe peniaze, dostal poukážku…

Nebezpečná vŕba

Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia na Okružnej ulici v Púchove, podľa ktorého zlomený konár vŕby zasahuje na chodník a ohrozuje chodcov prechádzajúcich po chodníku. Mestskí policajti priestor možného pádu konára označila páskou, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života občanov. Z miesta vyhotovili mestskí policajti fotodokumentáciu.

Stačilo otvoriť okná a dvere

Netradičný zásah absolvovali príslušníci púchovskej mestskej polície. Obyvateľ jednej z púchovských bytoviek telefonicky informoval, že v spoločných priestoroch bytovky lietajú vo vchode dve lastovičky, ktoré sa nevedia dostať von. Mestských policajtov požiadal, aby umožnili lastovičkám odlet na voľné priestranstvo. Hliadka pootvárala dvere a okná na schodišti a tým sa umožnil lastovičkám bezpečný odlet z priestorov schodišťa.

Zdroj: MsP Púchov.