Odchytili zatúlaného psa

99

Mestská polícia Púchov oznamuje, že dňa 01.10.2020 o 10.48 hod. odchytila psa na Vajanského ul. Pes bez vonkajších zranení, bez obojka, a čipu, malej veľkosti, pieskovej farby. Pes je umiestnený v kotercoch MsP na PTSM Púchov. Tel. 042/4631720, 0903 132 333.

Zdroj: MsP Púchov