Polícia informuje

3028
Aj minulý týždeň riešili mestskí policajti niekoľko priestupkov týkajúcich sa parkovania.

Nevedel kde je?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, podľa ktorého na súkromný pozemok na Ulici J. Kráľa vnikla neznáma osoba. Hliadka na mieste našla muža, ktorý bol privretý vo dverách, javil známky požitia značného množstva alkoholu resp. iných návykových látok. Po uvoľnení z dverí majiteľka oznámila, že dezorientovaný muž vnikol na ich pozemok a zároveň do ich domu a taktiež predtým vnikol na pozemok suseda. Celú dobu bol dezorientovaný a nereagoval na iné osoby. Oznamovateľka povedala, že nič nechcú oznamovať, len žiadajú, aby hliadka neznámeho muža odviedla preč, prípadne mu privolala lekára. Muž bol predvedený na oddelenie MsP Púchov za účelom overenia totožnosti. Zistili, že ide o muža z Trenčína. Dopustil sa priestupku vzbudzovania verejného pohoršenia. Muža prevzali zdravotní záchranári.

Odviezli ho do nemocnice
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého leží pri zábradlí pred ZŠ Komenského na chodníku neznámy muž. Hliadka zistila, že ide o muža z Vydrnej. Bol evidentne pod vplyvom alkoholu a váľal sa po chodníku. Keďže mal poranenú hlavu, hliadka mu privolala zdravotných záchranárov, ktorí ho odviezli na ošetrenie do považskobystrickej nemocnice. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Púchov vyriešila hliadka napomenutím.

Notorický sťažovateľ?
Na dispečing mestskej polície prijali oznámenie, že v prevádzke v Nosiciach spaľujú drevovláknité dosky a všade je silný zápach. Oznamovateľ uviedol, že hliadka nemusí chodiť, nakoľko už k spaľovaniu nedochádza. Hliadka však vec na mieste preverila a oslovila pracovníka firmy. Ten povedal, že kúria bežným drevom a sčasti pilinami z dreva. Hliadku mestskej polície doviedol ku kotlu, kde bolo vidno, že spaľujú bežný drevený odpad z odpadových dosiek. Na mieste nebol cítiť žiadny zápach po spaľovaní syntetických materiálov. Pracovník firmy uviedol, že to nie je prvýkrát, čo sa rovnaký muž na nich sťažuje. Mali aj kontrolu zo životného prostredia, ktorá žiadne porušenie zákona nezistila.

Obišiel s napomenutím
Mestskí policajti zistili na Požiarnej ulici priestupok znečisťovania verejného priestranstva odpadom. Dopustil sa ho cudzinec prechodne žijúci
v Leviciach. Priestupok hliadka vyriešila napomenutím.

MsP Púchov