Polícia informuje

101

Bol v poriadku
Právnička z Bratislavy sa obrátila telefonicky na dispečing mestskej polície s tým, že má obavy o život a zdravie muža z Mojtína, ktorý sa údajne už niekoľko dní neukázal vonku. Mestskí policajti ženu odkázali na obvodné oddelenie Policajného zboru v Púchove. Neskôr sa mestskí policajti informovali na Obvodnom oddelení, odkiaľ ich informovali, že muža z Mojtína telefonicky zastihli v mieste bydliska. Bol v poriadku.

Chcel skočiť z mosta
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého chcel na Trenčianskej ulici niekto skočiť z mosta. Hliadka po príchode na miesto uvidela oznamovateľa, ktorý držal mladého muža a zabránil mu v skoku z mosta. Následne hliadka mladíka zaistila a po príchode hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove ho odovzdali štátnym policajtom. Išlo o mladistvého muža z Púchova.

Mohla zamrznúť…
Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala na základe upozornenia na Trenčianskej ulici, kde sa mala v rozostavanom objekte zdržiavať bezdomovkyňa zo Streženíc. Ženu našla hliadka spať na zemi na poschodí. Mestskí policajti ju vyzvali, aby sa premiestnila do útulne pre bezdomovcov pri cintoríne, v budove na Trenčianskej ulici bol pre mrazivé počasie ohrozený jej život. Taktiež bola upovedomená o výnimke z trvalého pobytu pre mrazivé počasie. S prihliadnutím na jej zdravotný stav bola prevezená do útulne, kde bola informovaná, že môže ubytovaciu bunku využívať a o jej pobyte boli upovedomení aj ďalší ubytovaní bezdomovci.

Vrak musí z verejného priestranstva zmiznúť
Mestskí policajti preverovali vo vnútrobloku na Moravskej ulici vrak osobného motorového vozidla Škoda Octavia. Policajti zistili, že automobil má prepadnutú technickú aj emisnú kontrolu, rovnako ako parkovaciu kartu. Prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove zistili majiteľa vozidla, ktorý informoval, že chce automobil odhlásiť z evidencie. Vzhľadom na pandemickú situáciu však nevie kedy sa dostane na základe elektronického prihlásenia na rad. Mestskí policajti muža informovali, že sa dopúšťa priestupku. Následne sľúbil, že automobil do dvoch dní z miesta odstráni.

Bola mu zima?
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, že na Zábrehu našli psa. Strakatý kríženec malého vzrastu vbehol do domu oznamovateľky. V čase keď chcela hliadka mestskej polície psa chytiť, prišla na miesto jeho majiteľka, ktorá si ho prevzala. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešila hliadka napomenutím.

Na mieste pre invalidov…
Hliadka mestskej polície zasahovala na parkovisku pred jedným z púchovských supermarketov, kde vodič osobného motorového vozidla parkoval na mieste vyhradenom pre parkovanie zdravotne ťažko postihnutých. Hliadka mestskej polície vyriešila priestupok uložením desaťeurovej pokuty, ktorú vinník zaplatil na mieste.

Zdroj: MsP Púchov