Polícia informuje

346

Nepoučiteľného Moldavca chytili druhýkrát v Púchove

Diaľniční policajti z Trenčína ešte na diaľnici D1 zastavili a skontrolovali vozidlo Audi A3, ktorého vodič jazdil neosvetlený. Pri riešení uvedeného dopravného priestupku bol vodič vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla a dychovej skúške. Jednalo sa o 26-ročného Denisa, občana Moldavska. Denis nafúkal 0,20 mg/l, čo predstavuje 0,42 promile alkoholu. Nakoľko sa nejednalo o občana s trvalým pobytom na Slovensku, ale šlo o cudzinca, bolo uprednostnené blokové konanie. Denisovi bola za spáchanie dopravného priestupku uložená pokuta 650 eur.

Denis sa však nepoučil a policajti ho po pár mesiacoch opäť zastavili a to na miestnej komunikácii v Púchove. Policajti Obvodného oddelenia vodiča Audi A3 v dopoludňajších hodinách pri cestnej kontrole podrobili dychovej skúške. Tento krát sa Denis dopustil trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Nafúkal 0,74 mg/l, čo predstavuje 1,54 promile.

Vodiča policajti následne v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení bol Denis umiestnený do policajnej cely. Nežiadal vyrozumieť moldavského konzulárneho pracovníka. Po vytriezvení ho neminulo obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za uvedený skutok zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok. O jeho treste bude rozhodovať Okresný súd v Považskej Bystrici.

Na cestách kraja zomrelo tento rok už 17 ľudí

Policajti Trenčianskeho kraja v rámci opatrení v cestnej premávke počas letnej turistickej sezóny v roku 2019 dňa 18. augusta v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. v teritóriu Trenčianskeho kraja vykonali celokrajskú osobitnú kontrolu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, cyklistami a chodcami, eliminovanie dopravno- -bezpečnostných rizík najmä na železničných priecestiach bez závor a v ich tesnej blízkosti, najmä v časoch prejazdu vlakových súprav a vlakov.

Počas celokrajskej osobitnej kontroly policajti celkom zistili 97 priestupkov. Z tohto počtu 80 priestupkov bolo vybavených v blokovom konaní na sumu 2940 eur, 10 priestupkov bolo vybavených napomenutím a 7 priestupkov bolo oznámených na dopravný inšpektorát. Bol zistený 1 vodič nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.

Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 821 dopravných nehôd. Zomrelo pri ich 17 ľudí, čo je o šesť menej ako v rovnakom období minulého roku. Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 8345 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 138 ľudí, čo je o jedného viac, ako v rovnakom období roku 2018.

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Košického samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 24 ľudí. Najmenej obetí – 12, majú cesty Prešovského kraja.

Zdroj: KR PZ Trenčín.