Dožinky Lednica

169

Nedeľa 18. augusta 2019 bola výnimočná nielen pre Ledničanov, ale aj široké okolie. V obci sa uskutočnil už 19. ročník tradičných dožinkových slávností spojený so 760. výročím prvej písomnej zbierky o obci, lepšie povedané, vtedy kráľovskom mestečku.

Od rána to v Lednici pripomínalo akési veľké mravenisko. Zdobili sa nielen furmanské vozy, ale aj ulice a brány pred domami. Slniečko nezastieral žiadny mrak a tak všetko nasvedčovalo tomu, že táto výnimočná udalosť prebehne tak, ako sa patrí. Onedlho sa podľa plánu začala slávnostná furmánka obcou.

Pred obecným úradom čakal ustarostený, ale spokojný starosta Kamil Karas a zoradení pozvaní vzácni hostia: polanec NR a starosta obce Dohňany Ing. Milan Panáček, primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková, starosta obce Mestečko Ján Hlinka, starosta Dolná Breznica Ing. Lukáš Pekar, starosta Hornej Breznice Tibor Mičko a mnohí iní.

Tak ako po iné roky sa starosta obce Lednica s pozvanými hosťami pripojil do slávnostného sprievodu. Prvou zástavkou sprievodu bývalo požehnanie chleba v miestnom kostole. Tento rok však sprievod neodbočil do kostola, ale oproti do gazdovského dvora, pretože z nejakých dôvodov miestny pán farár nemohol chlebík požehnať. Starosta to, ale vyriešil tak, že na gazdovskom dvore pod holým nebom (pridŕžajúc sa starej múdrosti, že poctivá práca je hotová modlitba), doniesli dožinkový veniec gazdovi ako kedysi.

Na gazdovskom dvore členovia FSk Ledničanka privítala hostí čerstvo napečeným chlebíkom a soľou. Potom krátkou ukážkou sprezentovali, ako ťažko sa museli ľudia narobiť, kým sa chlieb náš každodenný dostal na stôl. Jednou ukážkou bolo aj mlátenie obilia cepmi. Nečakane jeden z účinkujúcich vyzval hostí: „Poďte si to skúsiť!“ A hneď sa cepy ocitli v rukách primátorky z Púchova. Katka, ako ju mnohí známi familiárne nazývajú, sa nenechala odradiť. Zdvihla cepy a akoby to robila celý život, mlátila obilie jedna radosť. Treba pripomenúť, že pri mlátení treba mať veľkú zručnosť.

Potom sa v miestnom amfiteátri začala slávnosť. Predstavili sa postupne súbory: FSk a DFSk Ledničanka z Lednice, FSk Javorník z Lúk, FSk Limbora z Prečína, FS Urpín z Banskej Bystrice a napokon všetkých bavila humorná hudobná skupina Ščamba. Po bohatej tombole začala ľudová veselica so skupinou Song.

Horúce slniečko pomaly zapadlo za Lednický hrad. Ťažko opísať pocity, ktoré som počas slávnosti prežíval. Uvedomil som si, že za prenádherným podujatím a rozžiarenými úsmevmi nielen detí sa skrývala neskutočná a obetavá práca všetkých ľudí, ktorí podujatie organizovali.

Vďaka vám, Ledničania. Dokiaľ budú znieť nádherné ľudové piesne a budeme si ctiť odkaz našich predkov, nemusíme sa báť o budúcnosť našich detí.

Štefan Kaštýľsky, spisovateľ