Polícia informuje

282

Problém s výberom hotovosti

Dňa 23.8. mestská polícia preverila telefonické oznámenie, že v Slovenskej sporiteľni na Ul. Štefánikova má personál problém s opitým klientom. Na mieste zistený M.P. bol značne pod vplyvom alkoholu a odmietal opustiť priestor sporiteľne. Nakoľko nebol spôsobilý podpisu podľa podpisového vzoru, bol mu odoprený pracovníčkou sporiteľne výber hotovosti. Po príchode hliadky menovaný banku na výzvu opustil.

Nočné neprístojnosti

Dňa 24.08. tri hodiny po polnoci polícia riešila na Ul. Hollého tel. oznámenie, že skupinka mladých osôb sa neprístojne správa pri parkovisku pri Rožáku. Hliadka na mieste zistila, že skupinka mladých ľudí v podnapitom stave pobehovala aj po poschodiach novostavby pri parkovisku. Štyria mladí Púchovčania sa týmto dopustili priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. c zák. 372/90 zb. – ver. pohoršenia. Za tento priestupok bola každému s nich uložená bloková pokuta vo výške 10 €. O deň neskôr polícia riešila na Ulici obrancov mieru telefonické oznámenie, že v okolí bytovky č.1154 neznámi mladí ľudia noc čo noc rušia nočný kľud búchaním a hulákaním. Trvá to údajne celé prázdniny. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP. Hliadka na mieste prešla celé okolie a zotrvala na mieste niekoľko minút no žiadny hluk nepočula a nenašla tam ani žiadne osoby. Krátko nato prišlo oznámenie, že dochádza k rušeniu nočného kľudu v Marczibányiho záhrade. Na základe uvedeného hliadka o 02.00 hod. zistila priestupky podľa §-u 47/1 písm. b. Zák. 372/90 Zb. – rušenie nočného kľudu. Štyria mladí Púchovčania riešení napomenutím.

Riešenie priestupkov bezdomovcov

Dňa 26.08. ráno na Ulici Mudroňova polícia riešila priestupok proti verejnému poriadku v zmysle §-u 47 odst. 1, písm. c – vzbudzovanie verejné pohoršenie. Miestny bezdomovec močil na múr budovy HM Billa, za čo bol na mieste napomenutý. Poobede prišlo telefonické oznámenie, že pri HM Plecháč sedí na lavičke podnapitá žena, ktorá opĺzlo nadáva okoloidúcim. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že sa jedná o miestnu bezdomovkyňu Máriu G., ktorá sa svojim konaním dopustila priestupku proti verejnému poriadku. Priestupok na mieste vyriešený napomenutím. Dňa 27.08. ráno na Ulici Moravská bol MsP zistený priestupok prespávania bezdomovca na verejnom priestranstve – Pavol Š. bol riešený napomenutím. Dňa 29.08. krátko po polnoci na Ulici F. Urbánka MsP zistila priestupok prespávania na verejnom priestranstve, ktorého sa dopustil Ľ.K.

Rozbitá zastávka MHD

Dňa 27.08. 16.25 hod. MsP preverila telefonické oznámenie, že v miestnej časti Nosice je rozbité sklo na zastávke autobusu. Na mieste bola zistená rozbitá sklenená výplň o rozmere 140 x 200 cm, hrúbka 0,8 cm, ktorá bola upevnená na boku zastávky autobusu MHD. Podľa vyjadrenia občanov bývajúcich v blízkosti zastávky, na mieste nebola videná žiadna konkrétna osoba. K rozbitiu skla došlo medzi 13.00 až 15.00 hod., pravdepodobne následkom otrasov z jazdy okoloidúcich nákladných automobilov realizujúcich stavbu na železnici. Z miesta zhotovená fotodokumentácia. Úmyselné zavinenie konkrétnej osoby nebolo na mieste zistené. K rozbitiu výplne došlo pravdepodobne dôsledkom pnutia materiálu, alebo následkom otrasov.

Zdroj: MsP Púchov