Májová uzlovačka v Púchove

31

V sobotu 4.5.2024 v Púchove sa oslávil Medzinárodný deň patróna hasičov Floriána pretekmi mladých hasičov – tzv. uzlovačkou. Po príhovore primátorky Kataríny Henekovej a predsedu dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov Jozefa Ridzika bola otvorená májová uzlovačka mladých hasičov, ktorá sa konala v areáli hasičskej zbrojnice v Púchove.

Mladí hasiči súťažili v kategóriách jednotlivcoch, ale aj v trojčlenných družstvách vo viazaní piatich uzlov – skracovačka, tesársky uzol, lodná slučka, plochá spojka a úväz na prúdnicu. Súťaže sa zúčastnilo 33 jednotlivcov zo zborov – Kvašov , Jasenové, Streženice, Dohňany, Lysá pod Makytou a domáceho Púchova. Pretekári súťažili na 3 pokusy, najlepší bol započítavaný aj do výsledku družstiev. Pretekári boli rôznych vekových kategórii, kde následne vekové rozdiely boli sekundovo zvýhodňované k výslednému času. V kategóriách jednotlivcov sa pretekári oceňovali do 5. miesta a v kategórii družstiev do 3. miesta. Poďakovanie patrí rodičom a trénerom za ich podporu a snahu viesť deti týmto smerom a tiež domácim organizátorom.

Jednotlivci chlapci:

1. Max Chovanček  – Púchov –  16,04 sek.

2. Zak Chovanček – Púchov – 17,89 sek.

3. Dávid Drábik – Streženice – 17,95 sek.

4. Tomáš Papuča – Streženice – 20,10 sek.

5. Sebastián Bielik – Streženice – 21,72 sek.

Jednotlivci dievčatá:

1. Katarína Naňáková – Streženice – 16,70 sek.

2. Bibiana Bednáriková – Púchov – 17,48 sek.

3. Ivana Hanáková – Púchov – 19,12 sek.

4. Mia Chovančeková – Púchov – 19,19 sek.

5. Sabina Hajdú – Lysá pod Makytou – 19,72 sek.

Družstvá chlapci:

1. Púchov  – Zak Chovanček, Max Chovanček, Bibiána Bednáriková – 51,41 sek

2. Streženice  – Tomáš Papuča, Dávid Drábik, Alžbeta Barancová – 60,74 sek

Družstvá dievčatá:

1. Púchov – Bibiána Bednáriková, Ivana Hanáková, Mia Chovančeková – 55,79 sek.

2. Streženice – Katarína Naňáková, Adela Barancová, Sofia Papučová – 60,44 sek.

3. Lysá pod Makytou – Kristína Bošková, Lenka Prosmanová, Sabina Hajdu – 68,32 sek.

Michal Koukal