Odchytili zatúlaného psa

74

Dňa 02.12.2019 o 16.30 hod. pri obci Hoštiná, bol odchytený pes nezistenej rasy, strednej veľkosti, čierno-sivej farby v zanedbanom stave. Pes bol  bez zjavných vonkajších poranení, prevezený do kotercov na PTSM Púchov. Majiteľ si môže psa vyzdvihnúť na oddelení mestskej polície po predložení potrebných dokladov. Tel. 042/4631720, 0903 132 333.