Od soboty platí zákaz vychádzania s niekoľkými výnimkami

435

Situácia s pandémiou koronavírusu sa na Slovensku naďalej zhoršuje a je dramatická. Zvyšuje sa počet hospitalizovaných aj úmrtí. Na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dnes preto Ústredný krízový štáb a vláda prijali ďalšie opatrenia, ktorými sa zníži mobilita ľudí.

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude platiť s rôznymi výnimkami zákaz vychádzania. V najpostihnutejších okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo a v okrese Bardejov budú platiť prísnejšie pravidlá.

Zároveň sa počas dvoch víkendov uskutoční celoplošné pretestovanie obyvateľstva. Členovia vlády vyzvali občanov, aby ostali doma, a tým znížili riziko prenosu ochorenia COVID-19. Roman Mikulec – minister vnútra SR  zároveň požiadal ľudí, aby sa nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania mimo bydliska bez testu. Budú platiť tieto výnimky:

– v čase od 1:00 do 5:00,
– cesta na testovanie, do práce a doprovod dieťaťa do školy,
– najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu,
– pobyt v prírode v okrese bydliska,
– dojazd do bydliska do 25. októbra.

V dňoch 30. októbra a 1. novembra sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania. Po ňom bude opäť prijatý zákaz vychádzania a pohyb bude obmedzený ďalej s tým, že na vyššie spomínané výnimky sa bude treba preukázať aj negatívnym testom (PCR či antigénovým).

ŠKOLY

Od pondelka 26. októbra sa bude vyučovať dištančne aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra. Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach.

Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,

4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,

11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020.

(Výňatok)

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, foto: pixabay