Polícia informuje

114

Spaľovanie obťažuje…
Hliadka mestskej polície riešila priestupok spaľovania lístia na záhrade v mestskej časti Nosice. Všeobecne záväzné nariadenie zakazuje nad mieru primeranú pomerom obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, tekutými a pevnými odpadmi a tienením, ktorého sa dopustil muž z Nosíc tým, že spaľoval lístie na záhrade. Muž po upozornení oheň uhasil, hliadka mestskej polície vyriešila priestupok napomenutím.

Nebezpečná rozkopávka
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefonické oznámenie, podľa ktorého na kruhovej križovatke na Hollého ulici robia rozkopávku bez dostatočného označenia. Mestskí policajti našli na mieste osobu zodpovedajúcu za rozkopávku cestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy na optickom kábli. Hliadka ho poučila, že musia miesto rozkopávky riadne označiť a osoby usmerňujúce cestnú premávku musia používať reflexné odevy a pomôcky. Upozornený urobil na mieste nápravu.

Nezvládol alkohol…
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia na Moravskej ulici, kde mal pri herni ležať na zemi neznámy opitý muž. Mestskí policajti našli na zemi muža z Púchova, ktorý sa dopustil priestupku proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Hliadka priestupok vyriešila blokovou pokutou vo výške 10 eur, muža previezli do miesta jeho bydliska, kde si ho prevzal otec.

Obišla bez pokuty
Púchovskí mestskí policajti odchytili po telefonickom upozornení túlavého psa na Vodárskej ulici pri materskej škole. Malá fenka maltézskeho teriéra bola začipovaná, na základe čoho zistili mestskí policajti jej majiteľku. Asi po pol hodine jej psa odovzdali, priestupok vyriešili v tomto prípade napomenutím.

Od rána…
Priestupok požívania alkoholických nápojov na verejnosti zistili púchovskí mestskí policajti o 7.30 na Nimnickej ceste. Deň alkoholom tam „štartovalo“ päť osôb. Hliadka priestupok vyriešila napomenutím.

Zdroj: MsP Púchov