Polícia informuje

143

„Hrdina“ pustil do gatí…
Hliadka mestskej polície preverovala krátko pred 22.00 hodinou telefonické oznámenie, podľa ktorého sa do mobilného odberného miesta (MOM) v Kolonke chcel dostať muž pod vplyvom alkoholu, ktorý mal vulgárne urážať personál odberného miesta. Na mieste hliadka zistila od oznamovateľky, že do MOM sa chcel dostať muž, ktorý ich vulgárne urážal, kopal do dverí a bol nespokojný s údajmi o prevádzkovom čase MOM, ktoré sa nezhodovali s informáciami na internete. Zjavne podnapitý muž na mieste zhotovoval videozáznam s čím personál MOM nesúhlasil a vyprovokoval tak konflikt medzi ním a pracovníčkami MOM. O 22.00 hod. bol vyzvaný, aby od konania upustil a aby preukázal svoju totožnosť, nakoľko je podozrivý zo spáchania priestupku (vzbudenie verejného pohoršenia, narušenie občianskeho spolunažívania hrubým správaním) a porušenia nariadenia vlády SR o zákaze vychádzania).
Doklad totožnosti odmietol predložiť a až po poučení, že budú voči jeho osobe použité donucovacie prostriedky, predložil občiansky preukaz. Policajtom sa vyhrážal prepustením a tykal im. Neskoršie vytiahol z kamery batériu a s ospravedlnením žiadal vyriešiť vec napomenutím s tým, že odíde do neďalekého miesta bydliska. Za priestupok mu bola uložená pokuta vo výške 20 eur, ktorú odmietal zaplatiť. Bol poučený, že vec bude odstúpená k správnemu konaniu a oznámená na RÚVZ. Hliadka ho odprevadila do miesta prechodného bydliska na Ulici I. Krasku, aby nepokračoval v páchaní priestupkov. V mieste bydliska v prítomnosti manželky sa rozhodol uloženú pokutu zaplatiť. Vec bola následne vyriešená v blokovom konaní 20 eur.

Hliadka zrušila žúr…
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia krátko popoludní v byte na Moravskej ulici, kde sa malo v čase lockdownu nachádzať niekoľko osôb. Mestskí policajti našli
v byte na štvrtom poschodí majiteľa bytu a ďalších päť osôb. Všetky mali platný negatívny antigénový test a v čase príchodu mestských policajtov nasadené rúška. Hliadka mestskej polície vyzvala partiu aby opustila bytovku.

Chladničky na ulicu…
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého neznáme osoby vyniesli vo vnútrobloku na Ulici 1. mája na verejné priestranstvo dve chladničky. Hliadka mestskej polície zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Z miesta urobili mestskí policajti fotodokumentáciu a prípad vyšetruje.

Hasičov zamestnal lesný požiar
Dňa 7. marca, krátko pred piatou hodinou podvečer, bol ohlásený požiar lesného porastu v katastri obce Lysá pod Makytou časť Beňadín, v okrese Púchov. Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púchova s dvomi cisternovými vozidlami.
Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo zistené, že ide o požiar rúbaniska o rozlohe cca 300 x 300 metrov. Zasahujúci príslušníci HaZZ použili za účelom lokalizácie požiaru jeden hasebný prúd a vodu na hasenie požiaru z genfovakov.
Krátko po pol siedmej hodine večer bol požiar zlikvidovaný a následne miesto udalosti odovzdané zástupcovi miestnej lesnej správy. Pri udalosti sa nikto nezranil.

Vraciate sa zo zahraničia?
Upozorňujeme, že obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa vzťahuje aj na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky.
Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky vykonávajú na vstupoch na územie Slovenskej republiky nielen kontrolu karanténnych opatrení vyplývajúcich z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ale aj kontrolu dodržiavania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
Cezhraniční zamestnanci (pendleri), ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu doma, sa musia aj pri kontrolách na hraniciach preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť (body B.1. a B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky).
Zároveň osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky, ktoré nepatria do výnimiek vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sa musia pri vstupe preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie starším ako sedem dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny (ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní) alebo u osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 potvrdením o tejto skutočnosti (bod B.14. uznesenia vlády Slovenskej republiky).

Zdroj: MsP Púchov, KR HaZZ Trenčín, Polícia Slovenskej republiky