Medzinárodné dni nepočujúcich v Púchove

279

Od piatku 23. septembra až do nedele 25. septembra sa v Púchove konali Medzinárodné dni nepočujúcich. Centrum nepočujúcich ANEPS Púchov zastrešilo toto celoštátne stretnutie a mesto navštívili desiatky sluchovo postihnutých. Cieľom organizovania podobných zhromaždení je oboznámiť verejnosť s problémami, ktoré nepočujúci riešia každodenne.

Medzinárodné dni v piatok slávnostne otvoril primátor mesta Rastislav Henek s manželkou. Za ľudí, ktorých po celý život sprevádza znaková reč, prehovorila prezidentka centra nepočujúcich ANEPS Anna Bartalová a predstaviteľka púchovských nepočujúcich Eva Ondrašková. Ďalej nasledovali prednášky, ktoré sa dotýkali problematiky komunikácie sluchovo postihnutých a nepočujúcich.

Sobota sa niesla najmä v znamení športu. Od skorého rána sa sluchovo postihnutí z celého Slovenska rozmiestnili do rôznych športových zariadení, aby sa trošku zapotili, ale predovšetkým, aby ukázali, že nemajú žiadny problém športovať aj s týmto handicapom. Pre niektorých zúčastnených nepočujúcich je šport cestou, vďaka ktorej majú možnosť prísť na iné myšlienky a odreagovať sa. Bolo zaujímavé sledovať dorozumievanie medzi „športovcami“, pričom nebolo počuť žiadne slová.

Športových súťaží sa zúčastnila takmer stovka sluchovo postihnutých. V púchovskom Dennom centre sa hádzali šípky, hral sa poker a šachy. Vo volejbalovej hale bol futbal a v Športcentre bola možnosť zahrať si aj veľmi populárny bedminton. Bez ohľadu na vek, či pohlavie nikoho neopúšťal súťažný duch. Pripravená bola takisto prednáška a online tlmočenie posunkového jazyka, ktorú mala na starosti Iris Domancová, ktorá sa špecializuje na problematiku postihnutia nepočujúcich. Aj ona je jednou z nich a keďže dobre ovláda znakovú reč, pracuje ako výskumníčka v pedagogickom ústave v Bratislave.

Za športovou sobotou nasledovala záverečná bodka v podobe spoločenského večera, ktorý sa konal v púchovskom Divadle. Program bol pestrý – pripravená bola módna prehliadka a vystúpenie domáceho tanečného súboru Váh. Rovnako sa odovzdávali ceny pre nepočujúcich, ktoré si počas dňa vybojovali na športových aktivitách.

Myšlienka športového dňa sa naposledy realizovala na Medzinárodných dňoch nepočujúcich v roku 1998, ale ponuka športových aktivít nebola ani zďaleka taká pestrá ako počas tohtoročného celoslovenského stretnutia. Handicap, ktorý nepočujúci majú a komplikuje im život, neuberá z ich životného optimizmu. Tieto dni sa konajú aj kvôli propagácií potrieb sluchovo postihnutých, na zlepšenie ich ľudských práv, ale najmä pre malé nahliadnutie do sveta, v ktorom ani absolútne ticho nie je žiadnym problémom.

Barbora Krchňavá