Čierne tajomstvá mobilných telefónov: Odhaľte ich na Deň Zeme!

66

Sobota 22.4. je Dňom Zeme, ktorým si už vyše polstoročie pripomíname, že zdroje na našej planéte nie sú nevyčerpateľné. Tento ekologicky motivovaný sviatok má tiež upozorniť na to, ako ľudstvo ničí životné prostredie a vyzvať k diskusii o riešeniach.

CEEV Živica  vyše 20 rokov inšpiruje ku konkrétnym zmenám v oblasti životného prostredia. Robí edukačné aktivity na túto tému po celý rok, no Deň  Zeme je príležitosťou na ďalšie netradičné akcie na túto tému.

Jednou z nich je bezplatný online kurz z dielne programu Zelená škola, ktorý sa venuje aj nepekným tajomstvám našich mobilov, o ktorých málokto vie a ani o nich nechceme rozmýšľať. Nerasty použité na ich výrobu ťažia často deti v príšerných pracovných podmienkach, sú pre ne zničené obrovské kusy prírody, použité končia na rozsiahlych nelegálnych skládkach v rozvojových krajinách.

„Množstvo elektroodpadu z roka na rok rastie, ide o závažný problém. Aby sme uľahčili učiteľom vyučovanie o tejto téme na rôznych predmetoch, pripravili sme online kurz Tajný život mobilu. Žiaci a študenti odhalia, koľko krajín navštívil ich mobil, s akými ľuďmi a zvieratami sú prepojení, hoci ich nikdy nestretnú. Kurz je praktickou pomôckou využiteľnou aj cez interaktívne tabule a prináša námety na riešenia v každodennom živote,“ približuje Zuzana Dovalová z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, autorka kurzu.

„Metodických materiálov na tému elektroodpad nie je dostatok, preto sme pripravili okrem kurzu aj príručku Elektroodpad-dopad2, ktorá je praktickou pomôckou pre učiteľov a vznikla na základe našich 6 ročných skúseností v projekte ElektroodpadDopad, ktorý realizujeme s našim partnerom SEWA. Obe pomôcky sú darčekom programu Zelená škola pre všetky školy,” dopĺňa Zuzana Gallayová, manažérka najväčšieho envirovzdelávacieho programu na Slovensku Zelená škola.

Prihlásiť sa na online kurz dá tu (celkom dole): www.elektroodpad.zivica.sk

Kurz Tajný život mobilu vznikol vďaka podpore Nadačnému fondu Telekom v Nadácii Pontis.

Živica, foto: pixabay