Projekt z Púchova získal celoslovenskú cenu Atlas za ochranu prírody

3444

Slovensko na Deň Zeme spoznáva tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas. Verejné uznanie za mimoriadne výsledky v ochrane prírody počas minulého roka získalo spolu šesť najvýraznejších projektov. Patrí medzi ne aj inšpiratívna myšlienka, ktorá vznikla v Púchove.

Atlas predstavuje jednu z najväčších iniciatív komplexného oceňovania individuálnych projektov z neziskovej, verejnej aj súkromnej sféry na Slovensku, ktorých poslaním je chrániť prírodu a presadzovať princípy trvalej udržateľnosti. Do 4. ročníka enviroceny, ktorú organizuje Nadácia VÚB, sa svojimi projektmi zapojilo 119 organizácií. Tie mohli prihlásiť svoj projekt do jednej z piatich kategórií.

V kategórii Eko startupy získal ocenenie púchovský startup Repetito. Ten prináša na Slovensko znovupoužiteľné vratné obaly pre online predaj a nakupovanie, ktoré výrazne redukujú uhlíkovú stopu a množstvo odpadu na jedno použitie, ktoré toto odvetvie obchodu ročne produkuje.

„Myšlienka vznikla počas môjho pobytu vo Francúzsku, kde tento princíp funguje už pár rokov. U nás však ešte nič podobné neexistovalo. Zákazník si preberie tovar a obal potom vráti prostredníctvom odberných miest. Podľa našich analýz tak dokáže ušetriť v priemere až 20 kg odpadu v porovnaní s jednorazovými obalmi,“ vysvetľuje zakladateľ startupu Repetito Ivan Štefina.

„Repetito je excelentným príkladom, kde sa technologická inovácia v podobe vratných obalov z polypropylénových modulárnych hárkov snúbi s biznisovým „drajvom“ a odhodlaním tieto cirkulárne obalové riešenia od spoločnosti Corplex umiestňovať na trh. Spojenie značiek Corplex ako nositeľa idey a vlastníka technológie a Repetito ako inovatívneho obchodníka s cirkulárnym biznis modelom môže byť skvelou ukážkou tzv. priemyselnej symbiózy a tvorby cirkulárnej ekonomiky v jej samotnej podstate,“ zhodnotil v mene odbornej poroty ocenenia Atlas Andrej Špánik, zakladateľ platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia.

Tím porotcov ceny Atlas je zárukou objektívneho a odborného hodnotenia. Tento rok ho tvoria spolu s Andrejom Špánikom aj Peter Medveď, environmentalista a riaditeľ Nadácie Ekopolis, Petra Csefalvayová, expertka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Erik Mihalko, šéfredaktor odborného média Green magazine a Silvia Szabóová, riaditeľka organizácie SOSNA, zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá získala jedno z vlaňajších ocenení. Tí v prvom kole vybrali 3 finalistov pre každú z 5 kategórií ocenenia a následne rozhodli o víťazoch.

„Ocenenie nám veľmi pomôže, pretože potrebujeme rozširovať naše investície – do výroby nových obalov a tiež do marketingu a osvety, čo je momentálne našou najväčšou snahou. Sme za túto podporu veľmi vďační. Aj z našich prieskumov vyplýva, že povedomie o ekológií na Slovensku stúpa, takže veríme, že Slováci budú používať znovupoužiteľné obaly pri svojich nákupoch,“ povedal pri zisku ocenenia Ivan Štefina.

Ďalšie víťazné projekty naprieč Slovenskom:

• V kategórii Ochrana prírody Slovenska si cenu odnáša organizácia SOS BirdLife Slovensko za projekt obnovy biotopov na lúke Ostrovik, ktorá je súčasťou jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít u nás – Senianskych rybníkov. Vďaka úsiliu ochranárov sa tu darí vytvárať podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov.

• Spomedzi projektov v kategórii Zlepšovanie životného prostredia putuje cena Atlas do OZ Zachráňme hrady. Toto združenie, ktoré spája iniciatívy pôsobiace na 36 slovenských hradoch, prišlo s inovatívnym konceptom obnovy hradných ruín. Ten popri konzervácii múrov hradnej zrúcaniny zachováva v maximálnej možnej miere aj biodiverzitu.

• V kategórii Osveta zvíťazila nezisková organizácia Za našu vodu, ktorá spája komunity, rodiny, verejnú správu a firmy tak, aby spoločne smerovali k jednému – ochrane pitnej vody na Žitnom ostrove. Organizácia ide príkladom, ktorým sa dá inšpirovať aj v ostatných regiónoch na celom Slovensku.

• Cenu za Zelené podnikanie získala Stredná odborná škola Pribeník. Inštitúcia v obci v okrese Trebišov, ktorá vychováva žiakov pre prax v agrotechnických odboroch prišla s projektom, ktorý vytvára funkčný model vzorovej bio farmy pri využití systému agrokruh – t.j. rozdelenia plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú ekostabilizačné neobrábané zóny.

• Spomedzi všetkých nominácií naprieč kategóriami sa rozhodla porota osobitne vyzdvihnúť výnimočnosť projektu Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya v Kremnici. Špeciálnu Cenu poroty získava projekt, ktorý v sebe nesie asi ten najdôležitejší odkaz: poznanie, ako veľmi je zdravie a šťastie človeka spojené so zdravím prírody. Aké dôležité je neoddeľovať človeka od životného prostredia, pretože sme jeho súčasťou.

Na udržanie a rozvoj všetkých šiestich ocenených projektov udeľuje Nadácia VÚB každému držiteľovi grant vo výške 10-tisíc eur. Celkovo tak prerozdelí 60-tisíc eur.

„Vážime si, že aj tento rok môže náš Atlas významne podporiť ochranu životného prostredia a prírody na Slovensku. Srdečne blahoželáme šiestim výnimočným iniciatívam, ktoré získavajú ocenenie a pevne veríme, že im dodá potrebnú morálnu aj finančnú vzpruhu. Veľmi si prajeme, aby ich práca naďalej úspešne pokračovala. A to sa týka aj ostatných projektov, o ktorých sme sa mohli tento rok v rámci nominácií dozvedieť a ktorých množstvo nás veľmi potešilo. O tie najzásadnejšie príbehy sa chceme znovu podeliť aj cez dokumentárny film, ktorý sme pripravili ku Dňu Zeme. Verím, že nás všetkých bude inšpirovať k správnemu environmentálnemu prístupu a k reálnym činom v praktickom živote,“ povedal pri príležitosti udelenia cien Atlas generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.

Dokument zviditeľňuje príbehy všetkých finalistov

Výsledky ocenenia Atlas 2024 približuje dokumentárny film. VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo, ho prináša na svojich sociálnych sieťach a stránke ocenenia Atlas. Dokument ponúka nielen krátke inšpiratívne príbehy všetkých 15 finalistov ale aj momenty odovzdania ocenenia. Jeho symboliku umocňuje aj víťazná trofej. Jej autorom je umelec Martin Piaček a má tvar fragmentu dreveného kruhu. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra. Aj tento rok sa pod udeľovanie enviroceny Atlas podpisuje ako partner Združenie miest a obcí Slovenska.

Nadácia VÚB