Slovenské kultúrne dedičstvo súčasťou medzinárodnej turistickej aplikácie vďaka projektu rurAllure

95

Univerzita Komenského sa zapojila do medzinárodného projektu rurAllure, vďaka ktorému predstaví zaujímavé slovenské miesta nielen turistom zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výsledkom projektu je aplikácia, ktorá mapuje lokality kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás veľmi inovatívnym spôsobom podporujúcim kultúrnu spoluprácu a udržateľný cestovný ruch v blízkosti európskych historických pútnických trás.

K najznámejším európskym trasám sa vďaka riešiteľom zo Slovenska dostanú aj slovenské miesta, ktoré sa stanú súčasťou pútnickej cesty Via Mariae. Výsledkom projektu nie je len samotné zmapovanie zaujímavých miest, ale aplikácia prináša aj hodnotný obsah, informácie o dostupnosti daného miesta či zaujímavé fakty, historické zaujímavosti či povesti.

Do medzinárodného projektu rurAllure sa zapojili okrem Slovenska aj Španielsko, Taliansko, Nórsko, Maďarsko, Rumunsko a Portugalsko. Slovensko sa do projektu pripája cez pútnickú cestu Via Mariae, ktorá sa na rozdiel od zahraničných ciest buduje ako nová cesta. Za Slovensko na projekte spolupracuje okrem Univerzity Komenského aj Slovenská technická univerzita, Klub slovenských turistov, OZ Via Mariae, AiCES, OZ Priatelia Svätojakubskej cesty a Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov.

Pútnická cesta Via Mariae získala označenie v teréne a stáva sa súčasťou projektu

Medzi svetoznáme pútnické cesty ako Svätojakubská cesta vedúca do Santiaga de Compostela, Via Francigena, pútnické cesty do Ríma, Cesta sv. Olafa sa do aplikácie dostáva slovenská pútnická cesta Via Mariae. Pútnická cesta Via Mariae je duchovnou cestou, ktorá prechádza slovenským územím z juhu na sever zo Šiah do Trstenej so zástavkami na viacerých významných miestach, napr. Plášťovce, Staré Hory, Ludrová a Trstená.

„Pútnická cesta Via Mariae nebola doposiaľ označená v teréne, ani nemala mediálnu prezentáciu. Sme veľmi radi, že vďaka našej participácii na projekte sme dokázali túto krásnu trasu predstaviť širokej verejnosti a stáva sa súčasťou aplikácie. Aj takýmto spôsobom prispievame k atraktivite turizmu na Slovensku a sme presvedčení, že sa po nej vydajú pútnici už najbližšiu sezónu,“ hovorí Tatiana Deptová z Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je v tíme riešiteľov od začiatku projektu v roku 2021.

Pútnická cesta Via Mariae prechádza viacerými regiónmi a geograficky rozmanitými územiami Slovenska, ktoré ponúkajú pútnikovi možnosť plnohodnotného duchovného vyžitia a zároveň mu umožňujú spoznať historické, prírodné a kultúrne zaujímavosti priamo na trase a v jej blízkosti. Približuje rázovitosť, pestrosť a bohatosť krajiny. Odhaľuje lokálne nové aj tradičné remeslá, zručnosť, tvorivosť a zanietenosť obyvateľov. Celá trasa má 10 úsekov a je dlhá 192,6 km.

Značenie trasy Via Mariae zabezpečuje Klub slovenských turistov a k dnešnému dňu je označená takmer celá trasa. Na turistické smerovníky sa umiestnili aj logá pútnickej cesty Via Mariae v podobe štylizovaného M, ktorým sú označené aj ďalšie úseky Stredoeurópskej mariánskej cesty napr. v Maďarsku alebo Rumunsku. Projekt rurAllure neskončil zmapovaním nových miest a ich označením. V rámci projektu prebiehala medzinárodná súťaž o najkrajšie fotografie z pútnických ciest zapojených do projektu, medzi ktoré patrí aj cesta Via Mariae zo Slovenska.

Projekt sa je aktuálne v štádiu uzatvárania a obhajoby pred komisiou EÚ, ale v rámci trvalej udržateľnosti pribudne Geocaching či rôzne tipy na výlety pre rodiny s deťmi podľa zamerania. Celý projekt rurAllure bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a sú do neho zapojené významné univerzity, ako napr. Univerzita vo Vigu, Padove, Boloni a ďalšie.

Terézia Hlavačková