Galaprogram „Včielka vás baví“

474

Vo štvrtok 14. júna v športovej hale STC Aréna v Púchove predviedli svoju šikovnosť deti, ktoré v školskom roku 2017/2018 navštevovali záujmové útvary v CVČ Včielka. Po úvodných prejavoch primátora mesta Rastislava Heneka a riaditeľky CVČ Včielka Aleny Strýčkovej nasledovala prehliadka vystúpení jednotlivých detských súborov. V takmer trojhodinovom programe vystúpili deti z tanečných skupín Nellynky, Nelly deti, Nelly maminy, FS Šúpolienka, deti, ktoré navštevovali ZÚ Gymnastika, Hra na gitaru. V programe vystúpili okrem tanečných krúžkov aj krúžky angličtina Baby, Pupils English a automodelári. Báseň zarecitoval Radko Kurej zo ZÚ Hniezdočko a program bol zavŕšený spoločnou choreografiou detí i dospelých. Tešíme sa na všetkých v novom školskom roku, prihlásiť sa môžete počas Dní otvorených dverí v CVČ Včielka, ktoré budú 5. – 6. septembra. 2018.

CVČ Včielka, foto: S. Flimmel