Geografická olympiáda

100

Tento školský rok sa konal už 52. ročník olympiády pre mladých geografov. Žiaci a študenti od piateho po deviaty ročník si na ZŠ J. A. Komenského v Púchove preverili svoje schopnosti a tí najlepší postúpili do krajského kola. Ktorí to boli? V kategórii E, žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií zvíťazil Tadeáš Mičko zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, pred druhým Oliverom Pagáčom z Gymnázia Púchov a tretím Hugom Janíčkom, taktiež púchovským gymnazistom.

V kategórii F, žiaci 6. a 7. ročníka, najviac bodov a tým aj prvenstvo získala Barbora Belobradová z Gymnázia, tak ako aj druhá Ela Novotná. Tretie miesto obsadila Alexandra Kopková zo ZŠ J. A. Komenského Púchov.

Posledná, G kategória, je určená žiakom 5. ročníka. Tu najvyššia priečka patrila Adamovi Prekopovi, taktiež zo ZŠ J. A. Komenského Púchov, ktorú obsadil pred druhou Kristínou Stachovou zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne a treťou Belou Belobradovou zo ZŠ Mládežnícka Púchov.

Prví traja z kategórií E a F nás budú reprezentovať 16. apríla na vyššom kole, kde im držíme palce a veríme, že budú úspešní. Veľké ďakujem za úspešný priebeh olympiády patrí porotkyniam RNDr. Alenke Sůrovej a Mgr. Dagmar Benčovej pod vedením predsedkyne Mgr. Oľgy Jurenkovej. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

-di-