70. ročník Hviezdoslavovho Kubína 2024

121

Centrum voľného času Púchov v spolupráci s Národným osvetovým strediskom usporiadalo 18. a 19. marca 2024 okresné kolo v prednese poézie a prózy žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. V priebehu týchto dvoch dní sme mali možnosť vypočuť si veľmi pekné prednesy víťazov školských kôl okresu Púchov. V troch kategóriách sa nám predstavilo spolu 57 talentovaných chlapcov a dievčat.

Porota nemala ľahké rozhodovanie, ale nakoniec vybrala tých najlepších. V prvej kategórii v časti poézia vyhral Adrián Janík zo ZŠ J. A. Komenského Púchov, druhé miesto získala Jozefína Biháryová zo ZŠ Mládežnícka a tretie Jelka Misúnová zo ZŠ Dolné Kočkovce. V časti próza prvenstvo získal René Hromádka zo ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, druhé priečka patrila Amélii Brnkovej zo ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov a tretia Barbore Sikorovej zo ZŠ Mládežnícka Púchov.

V druhej kategórii patrili víťazné miesta týmto žiakom: Poézia – 1. miesto Adam Hanidžiar zo ZŠ Beluša, 2. miesto Henrieta Černajová zo ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov a Silvia Rácová zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne. Próza – 1. miesto Klára Muráriková z Gymnázia Púchov, 2. miesto Zuzana Seková zo ZŠ Mládežnícka Púchov a 3. miesto Adam Prekop ZŠ J. A. Komenského Púchov.

V tretej kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne: Poézia: 1. miesto Aneta Horváthová zo ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov, 2. miesto Mária Šalamúnová Gymnázium a na treťom mieste skončil Rastislav Henek zo ZŠ Mládežnícka Púchov. V časti próza prvenstvo patrilo Jurajovi Cabúkovi zo ZŠ Mládežnícka Púchov, druhé Barbore Belobradovej z Gymnázia Púchov a na treťom mieste sa umiestnili dve dievčatá – Amína Sláviková zo ZŠ Beluša a Martina Drestová zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne.

Z každej kategórie boli víťazi nominovaní do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.4.2024 v Podjavorinskej Bzinciach. Držíme im palce a veríme, že svojim prednesom očaria tam a následne aj na celoslovenskom kole. Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať odbornej porote pod vedením Mgr. Valentína Šefčíka, PaedDr. Anny Chládeckej a Mgr. Jany Kuchtovej za kvalitný rozborový seminár a ich prácu počas týchto dvoch dní.

-di-