Kino opäť ožíva…

91

Po veľmi zložitej pandemickej situácii v posledných dvoch rokoch sa Púchovská kultúra, s.r.o. chce pochváliť, že naše kino opäť ožíva. Okrem školských predstavení, ktoré sú veľmi žiadané, sa tešíme na každé večerné premietanie, pretože návštevnosť kina stúpa a my ďakujeme, že ste s nami.

Od Nového roku sme zaviedli znova ponuku predstavení – KINO ZA BABKU, čo znamená, že filmové predstavenie je za zvýhodnené vstupné. Chceme sa touto cestou veľmi poďakovať DENNÉMU CENTRU SENIOROV za to, že pravidelne každý mesiac navštevujú naše kino, ale aj všetkým školám a škôlkam okresu Púchov, ako vlastne všetkým návštevníkom nášho kina. ĎAKUJEME!!!

Zároveň Vás chceme pozvať na tradičné Valentínske – romantické premietanie dňa 14.2.2023 o 19:45 h – „ČO S TÝM MÁM LÁSKA?“ u nás v kine v Púchove, kde každý divák dostane pri vstupe milé prekvapenie.

M. Bíliková