Lipy im opäť voňali

123

Púchovskí seniori denného centra v Hoštinej spojili príjemné s užitočným.

O púchovských senioroch z denného centra je známe, že svoje aktivity organizujú aj v miestnej časti Púchova – v Hoštinej. Radi chodia do jej okolia na turistické vychádzky a zbierajú bylinky po rozkvitnutých lúkach. Spolupracujú s miestnymi dobrovoľnými hasičmi pri rôznych podujatiach a napĺňajú tak projekt Spoločné priestory pri obnove domu kultúry.

V poslednom období pre koronakrízu bolo takýchto aktivít pomenej. No len čo sa uvoľnili pandemické opatrenia, využili túto možnosť opäť sa stretnúť na spoločnom podujatí. Bolo to nedávno, keď v okolí domu kultúry voňali zasa lipy a v ich košatých rozkvitnutých korunách zvučali včielky a zbierali potravu z ich kvetov pre výrobu znamenitej lahôdky medu.

Lipy v okolí miestneho domu kultúry sú mohutné a košaté. Listy s tvarom srdca vytvárajú krásu stromov a vôňa rozkvitnutého kvetu dopĺňa úžasnú atmosféru aj v horúcich letných dňoch, keď pod nimi veje príjemný vánok.

Lipy sú, samozrejme, vysoké a zber kvetu pod nimi ani nie je možný. Pri realizácii zberu kvetu v tomto roku sa opäť našli obetaví páni. Nastrihali v korunách stromov konáriky a spolu s niekoľkými členkami denného centra pripravili na oberanie kvetu pre viac ako sedemdesiat účastníkov podujatia. Úprimne týmto obetavým pánov ďakujeme za pomoc.

Program púchovských seniorov počas celého dňa bol veľmi bohatý. Veď už dopoludnia prišli prví účastníci, mnohí z nich sa vybrali na turistiku. Okolo poludnia sa už sála domu kultúry, kde boli nachystané konáriky lipového kvetu, zaplnila. Nastala oberačka kvetu so spevom a hudobným sprievodom našej kapely. Každý si svoju „kôpku“ pooberal, aby si v zimných mesiacoch mohol uvariť voňavý lipový čaj.

Medzi prítomných zavítala aj primátorka mesta Katarína Heneková a vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Daniela Gabrišová, i s ďalšími pracovníkmi mestského úradu.

Členovia DC sa im pochválili svojou činnosťou v minulom období, ktorá aj napriek koronakríze bola bohatá a trochu iná. Tiež hovorili o tom, čo by chceli urobiť v tomto roku, ak im to pandemické opatrenia dovolia. Pani primátorka sa im tiež prihovorila, oboznámila ich o tom, čo sa uskutoční v našom meste, o tom, aké bude púchovské leto a poďakovala sa im za činnosť, ktorú vykonávali aj napriek svojmu veku a rôznym chorobám.

Popoludní, aj napriek teplu, sa presťahovali pod voňavé lipy, kde sa rozvinula príjemná nálada so spevom a hudbou, prichystanými dobrotami nielen na opekanie. V takomto príjemnom prostredí, s dobrou náladou, zotrvali všetci spoločne do neskorých večerných hodín.

Emília Luhová