Materská škola Požiarna 1292 učí deti chrániť prírodu

152

Už druhý rok realizuje materská škola Požiarna 1292 projekty na podporu environmentálnej výchovy detí. Vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a grantového programu Zelené oči získala škola financie na úpravu záhrady a nákup pomôcok pre vzdelávanie detí.

V roku 2019 boli do záhrady materskej školy osadené nové vyvýšené záhony, vďaka ktorým môžu deti zasadiť a starať sa o rastliny a sledovať ich rast. Do záhrady pribudol aj vonkajší hudobný nástroj dendrofón, pocitový chodník či hotely pre hmyz. V rámci projektu škola zakúpila množstvo nových detských kníh o prírode a ochrany životného prostredia. Deti spolu s učiteľkami začali v triedach separovať odpad a učia sa o jeho triedení. Materská škola sa zapojila aj do projektu Eko alarm a spolu s deťmi a rodičmi triedi aj zubné kefky.

Tento rok materská škola Požiarna 1292 v spolupráci s Rodičovským združením rozšírila projekt aj na Elokované pracovisko pri Komenského škole. Vďaka novému projektu pribudli do záhrady nové vyvýšené záhony aj pre deti z MŠ Komenského, hmyzí hotel a vtáčie búdky. Deti potešili na začiatku roka aj nové knihy, v ktorých sa dozvedia pre nich zábavnou a pútavou formou informácie o prírode. Projekt separácie odpadu sa rozšíril aj do MŠ Komenského, kde sa taktiež deti učia triediť plast či papier a v budúcnosti aj zubné kefky.

V septembri do záhrady materskej školy pribudol aj nový drevený domček a lavičky pre deti. Vďaka podpore rodičov, zamestnancov a priateľov škôlka získala financie na jeho zakúpenie od Raiffeisen banky a programu Gesto pre mesto.

Za rodičov Zuzana Mikulová