Súťaž o „NAJ RECYKLOVANÝ VÝROBOK“ v ZŠ s MŠ sv. Margity

61

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme sme v Základnej škole s materskou školou sv. Margity, v triede predškolákov vyhlásili kreatívnu súťaž pre deti a rodičov o „NAJ RECYKLOVANÝ VÝROBOK“. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo vzbudiť enviromentálne cítenie u detí, a podporiť spoločne strávený čas rodičov s deťmi. Deti postupne každý deň prinášali do materskej školy rôzne recyklované výrobky. Rodičia a dokonca aj starí rodičia ukázali veľkú kreativitu pri výrobe týchto výtvorov a snažili sa využiť rôzne staré a nepotrebné veci. Každý výrobok bol malé umelecké dielo. Výber víťazov bol náročný, pretože každý výrobok si zaslúži uznanie a bolo tu naozaj vidieť nielen vynaliezavosť rodičov, ale aj nadšenie spolu so svojimi deťmi. Myslíme si, že z tejto súťaže sa stala zábavná rodinná aktivita, ktorú si o rok opäť určite zopakujeme.

ZŠ s MŠ sv. Margity