Nový prokurista MŠK

1072

Minulý týždeň bol rozhodnutím jediného spoločníka Mestského športového klubu, s. r. o. menovaný do funkcie prokuristu Ing. Štefan Ondrička.
Nový prokurista MŠK je ročník narodenia 1981, býva v Púchove, je ženatý a má tri deti. Vyštudoval Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove. Púchovčania ho poznajú ako futbalistu a úspešného podnikateľa v stavebníctve.
MŠK spravuje futbalový štadión, krytú plaváreň, letné kúpalisko, tenisové kurty, skatepark a v minulom období prevzal pod seba tiež zimný štadión a športovú halu. Mesto má zámer rozširovať mládežnícku základňu všetkých svojich športov a nový prokurista bude mať za úlohu organizačne zabezpečiť rozvoj mestských športov zvýšenou investičnou činnosťou MŠK.
-red-