Opäť tabak

407
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TRENČÍN – 18. 02. 2016: Pri bežnej kontrole v Handlovej našli púchovskí colníci viac ako 65 kg tabaku v igelitových vreciach a vreckách, ktorý nebol označený kontrolnými známkami. Škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá by vznikla štátu uvedením tohto tovaru na trh, bola predbežne vyčíslená na 4 643,38 eur.

Colníci kontrolovali handlovský bazár, kde vykonali kontrolný nákup so zameraním na dodržiavanie ustanovení zákona č. 289/2008 Z.z. o elektronickej registračnej pokladnici. Výsledkom bolo uloženie pokuty vo výške 100 eur pre nedostatočné pomenovanie tovaru na vydanom doklade. Následne preverili aj predajné a skladové priestory. Tu našli tabak v igelitových vreciach a vreckách s celkovou hmotnosťou 65,5 kg. Podnikateľ nevedel preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tohto tabaku. Nájdený tabak colníci zaistili a odobrali z neho vzorky na vykonanie expertízy.

Uvedené množstvo a predpokladaná výška škody zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu podľa Trestného zákona, preto bol prípad postúpený na ďalšie konanie miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

V tejto súvislosti Colný úrad Trenčín zároveň opätovne poukazuje na zmeny predpisov z uplynulého obdobia, ktoré sa viažu práve na tabak. „Už takmer rok platí pre osoby podnikajúce v oblasti tabakových výrobkov, teda tých, ktorí predávajú, ponúkajú na predaj alebo skladujú spotrebiteľské balenie tabaku, zákaz uvádzať na trh spotrebiteľské balenie tabaku bez kontrolnej známky,“ doplnila Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Tlačová správa CÚ Trenčín:

TS – opäť tabak